Ponikva gostila jubilejni Slomškov simpozij

14:06

Uniše pri Ponikvi so danes v njegovi rojstni hiši gostile jubilejni Slomškov simpozij
Pod skupnim naslovom Varno in spodbudno učno okolje želi tradicionalni letni dogodek sodobna pedagoška vprašanja osvetliti v luči Slomškove pedagogike.
V uvodnem delu so zbrane nagovorili gostitelj domači župnik Alojz Kačičnk in upravitelj celjske škofije Rok Metličar. Pa tudi pobudnica simpozija pred desetimi leti, nekdanja direktorica Ljudske univerze Šentjur Jelka Godec.


Program je sicer namenjen učiteljem in profesorjem družboslovnih,
humanističnih ter naravoslovnih smeri in tudi ostalim strokovnim delavcem v
vzgoji in izobraževanju. Predavali so jim antropolog in teolog dr. Janez Vodičar, o nevroloških vidikih delovanja in učenja človeških možganov pa sta predavali  Marjeta Krejči Hrastar in Tatjana Jakovljević.
Srečanju ob rob pa so zbrani družno ugotavljali, kako veliko težav v družbi ima svoj izvor ravno v različnih vzgojnih eksperimentih, omalovaževanju avtoritete in izgubljanju osnovnih smernic v hierarhiji družbenih vrednot.

dig
dig
dav
dav

dav
dav
Deli