Ponovno prvi šolski dan

12:21

Danes so vrata spet odprli vrtci in šole, kamor so lahko šli otroci od prvega do tretjega razreda. V srednje šole so se vrnili dijaki zaključnih letnikov, v glasbenih šolah je spet individualni pouk, ponekod tudi skupinsko delo.
Da je bil ponovni začetek pouka velik izziv, pravijo ravnatelji. Na OŠ Lava so zagotovili skupine do 15 učencev v oddelku, zračijo prostore, otroci se učijo temeljev novega sobivanja, mize so primerno pripravljene na ustrezni razdalji, čim več časa skušajo preživeti na prostem. »Tega novega načina se morajo otroci navaditi,« pravi ravnateljica OŠ Lava Marijana Kolenko. »Najtežje bo ohranjati razdaljo,« meni in dodaja, da je bilo za organizacijo dela v šoli najtežje rešiti kadrovske težave ob delitvi oddelkov, saj imajo vsi ostali otroci še vedno tudi pouk na daljavo. Predvsem pa poudarja, da je treba pri izvajanju ukrepov ohraniti zdravo pamet in zaupati presoji vodstva šol, da bodo delovala v dobro otrok in zaposlenih.

TC, foto: GrupA

IMG_2514Takole se otroci učijo ohranjati primerno razdaljo.

Deli