Poravnava za občino Bistrica ob Sotli ni več realna možnost

15:40
debelak_franjo_bistrica_ob_sotli_+żupan_gr_2515
Župan Franjo Debelak

V pravdnem postopku države proti občini Bistrica ob Sotli za vračilo evropskih sredstev pri izgradnji ceste, je bil danes na celjskem okrožnem prvi narok. Pričali so predstavniki ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter župan in direktorica občinske uprave Bistrica ob Sotli. 
Kot sta zadevo predstavili državna pravobranilka in predstavnica ministrstva, je občina projekt izvedla površno, slabo in v nasprotju z razpisnimi pogoji, zaradi česar bodo zahtevali vračilo 350 tisoč evrov. Kot je znano, je bil razpis namenjen za projekte nad 600 tisoč evrov. Župan Franjo Debelak vztraja, da občina ni naredila nič narobe in da je njihova edina resna napaka, da so zapravili premalo denarja. A kljub temu si kljub temu želi poravnave.

Župan Franjo Debelak

banner-uniforest-prodajalna-husquarna-kosilnice-marec-2020

Poravnava sicer ni več realna možnost. Naslednji narok je predviden za 26. septembra letos.

StO
Foto: GrupA