Posebni ukrepi za občane niso potrebni

13:09

Potem ko se je pred dobrimi tremi tedni začela sanacija onesnažene zemljine v prvi od enot celjskih vrtcev, v enoti Mavrica, se je ta teden začela še sanacija igrišča enote Ringa raja Vrtca Zarja na Nušičevi ulici. Gradbena dela bodo po oceni ministrstva trajala predvidoma mesec dni. Občane skrbi, da so v času sanacije igrišč izpostavljeni nevarnim snovem.

V Nacionalnem inštitutu za javno zdravje občane mirijo, da je izpostavljenost nevarnim snovem zanemarljiva in da posebni ukrepi za zaščito občanov, ki živijo v bližini, niso potrebni. Jim pa svetujejo, naj za zaščito pred hrupom in prahom zapirajo okna, poskrbijo za mokro čiščenje zaprašenih površin ter naj se ne zadržujejo v neposredni bližini gradbišča.

Vrtec Mavrica, začetek odkopa zemljine - 25.10.2019 poslana na NT
Vrtec Mavrica, začetek odkopa zemljine

Je pa Nacionalni inštitut za javno zdravje posodobil obstoječa Priporočila za ravnanje v povezavi z zaščito otrok pri igri na otroških igriščih celjskih vrtcev, ki se nanašajo tudi na ukrepanje v obdobju zamenjave zemljine na igrišču vrtca. Med drugim izpostavljajo vzdrževanje higiene otrok in prostorov vrtca, zapiranje oken vrtca, predvsem pa, da se dela izvajajo izjključno takrat, ko otrok ne bo v vrtcu. Pred prihodom otrok v vrtec mora biti celotno območje gradbišča zatesnjeno pokrito.

BA

Foto: SHERPA

Deli