Pridobitve v Laškem ob posodobitvi železnice

11:16

V Občini Laško bodo v bližnji prihodnosti deležni obsežnejših posodobitev železniškega omrežja in pripadajočih cestnih objektov v okviru modernizacije proge Celje – Zidani Most. Vsa načrtovana dela bodo omogočala doseganje večjih hitrosti vlakov in tudi večje varnosti na železniških progah.

Železniška postaja v Laškem bo posodobljena.
Železniška postaja v Laškem bo posodobljena.

Naročnik projekta je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Na celotni progi bodo v okviru del vgrajene nove tirnice in betonski pragovi, kretnice pa bodo ogrevane. Predvideno je zaprtje nivojskih križanj na Trubarjevi ulici v Laškem, v Marija Gradcu pri teniških igriščih ter v Rimskih Toplicah.

Na železniški postaji v Laškem bo zgrajen podhod za pešce in kolesarje ter dostop potnikov na peron z dvigali. Zaradi ukinitve obstoječih nivojskih prehodov bo v Marija Gradcu zgradil nov cestni podvoz pod progo, dva mostova na Lahomnici, most čez Savinjo s pripadajočimi cestnimi navezavami in dostop do Radobelj.

Izven nivojski podhod bo zgrajen tudi v Rimskih Toplicah, ki bo vodil do železniške postaje. Zaradi ukinitve nivojskih prehodov bo potrebno zgraditi še navezovalne ceste na obstoječe lokalno in državno cestno omrežje na območju Globokega.

RG

Foto: Občina Laško

Deli