Potrdili rebalans

10:35

Preboldski svetniki so na sinočnji seji po precej dolgi in razširjeni debati potrdili predlagan predlog rebalansa proračuna za letošnje leto. V občinsko blagajno se bo po popravku nateklo skoraj štiri milijone evrov, porabili bodo še približno 150 tisočakov več.

Kar precej je bilo govora okoli predlaganega rebalansa občinskega proračuna. Želja je veliko, denarja precej manj. A kot pravi preboldski župan Vinko Debelak morajo s tem kar imajo čim bolj smotrno ravnati. Debelak sicer ocenjuje, da gre pri tokratnem popravku proračuna za minimalne spremembe.

Skupni prihodki proračuna se bodo tako povečali za skoraj 90 tisoč evrov. Občina bo tako letos razpolagala z nekaj manj kot štirimi milijoni evrov.

Se bodo pa za 102 tisoč evrov povečali tudi predhodno predvideni izdatki, tako da bo občina v tem letu za delovanje in projekte porabila štiri milijone in sto tisoč evrov. Letošnji primanjkljaj bo občinska uprava krila iz presežka preteklih let. Ob tem Debelak poudarja še, da so v zadnjem obdobju precej zmanjšali tudi skupno zadolženost.

LK