Se bomo vrteli na jabolčnem plesu?

Prvi forum Kozjanskega parka

13:48

Kozjanski regijski park leži v dveh statističnih regijah in v petih občinah. Na tem območju živi 11 tisoč prebivalcev. Med najpomembnejšimi nalogami zaposlenih v parku je še boljše sodelovanjez domačini. V ta namen so konec februarja organizirali prvi forum Kozjanskega parka.
Ohranjanje biotske raznovrstnosti je prvi cilj, ki pa ga brez širšega sodelovanja ni mogoče doseči. V preteklih mesecih so se zaposleni izobraževali na področju komunikacijskih strategij. Vrhunec dogajanja je bil  prvi forum Kozjanskega parka, ki so se ga udeležili številni predstavniki lokalnih skupnosti, društev, kmetij in drugi zainteresirani posamezniki. Kot je povedala Barbara Ploštajner, je za dodaten elan poskrbela pozitivna ocena dosedanjega delovanja zavoda.
Med konkretne predloge so na srečanju zapisali strokovno pomoč parka pri urejanju dokumentacije za ureditev kopališča v Podsredi, močnejše sodelovanje pri blagovni znamki Sožitje, uprizoritev jabolčnega plesa na Prazniku kozjanskega jabolka, sodelovanje Gasilskega društva Podsreda na naravoslovnih taborih, vzpostavitev tematske gobarske poti skupaj z Gobarskim društvom Kozjansko ter postavitev razstav Kozjanskega parka po celotnem zavarovanem območju. “Nekatere cilje je mogoče uresničiti že v kratkem, drugi so dolgoročni. Eden od takih je na primer ideja, da bi praznik kozjanskega jabolka postal najpomembnejša naravovarstvena prireditev na evropski ravni.”
Forum kozjanskega parka naj bi v prihodnje organizirali vsaj enkrat letno.

StO

banner-uniforest-prodajalna-husquarna-kosilnice-marec-2020

1. srečanje foruma