Povprečne plače v celjski regiji nižje od republiškega povprečja

7:46

Povprečne plače v gospodarstvu celjske regije še vedno zaostajajo za republiškim povprečjem. Lani se je razlika še povečala.

Medtem ko so zaposleni na Celjskem v povprečju na mesec zaslužili 1.345 evrov bruto, je povprečna bruto plača na ravni države znašala 1.504 evre, kar je za dobro desetino več. Slovensko povprečje je uspelo preseči le občinama Dobje in Štore. V prvi so zaposleni v gospodarstvu na mesec zaslužili malo manj kot 1.700 evrov bruto, v drugi pa malo manj kot 1.570 evrov. V občinah Zreče, Laško, Vitanje, Celje, Braslovče in Žalec so plače znašale nekoliko več kot 90 odstotkov državnega povprečja, v ostalih občinah so bile plače celo pod regijskim povprečjem. Najmanj so zaslužili zaposleni v podjetjih iz občin Vojnik, Tabor in Rogatec, kjer je povprečna plača znašala le nekaj več kot tisoč evrov. Glede na dejavnost so najbolj izstopale plače na področju oskrbe z električno energijo, plinom in paro, ki so v povprečju znašale 1.900 evrov. V celotni Savinjski regiji je na prvem mestu občina Šoštanj, kjer je bila povprečna mesečna bruto plača lani 1.724 evrov, na repu je občina Rečica ob Savinji z le 982 evri. Še nižje od povprečnih plač v rečiški občini so bile plače zaposlenih pri samostojnih podjetnikih. Znašale so 956 evrov.

banner-uniforest-prodajalna-husquarna-kosilnice-marec-2020

JANJA INTIHAR

wallet-1326017_1920
Foto: Pixabay
Deli