Poziv državi, da stori več za protipoplavno varnost Laškega

15:38

Na prvi seji sveta  Občine Laško v tem letu je bilo po pričakovanju največ pozornosti in razprave namenjeno aktivnostim za zmanjšanje poplavne ogroženosti Občine Laško. Svetniki so obravnavali dokument, ki ga bodo naslovili na ključne državne ustanove in jih pozvali k učinkovitejšemu delovanju pri pripravi protipoplavnih ukrepov.

V Laškem upajo, da ob večjem deževju Savinja ne bo spet prestopila bregov.
V Laškem upajo, da ob večjem deževju Savinja ne bo spet prestopila bregov.

Občina Laško je med poplavno najbolj ogroženimi občinami v državi, v minulih letih pa so namenili že veliko denarja idejne projekte, prostorsko izvedbene akte in poplavne študije, ki so osnova za pripravo protipoplavnih ukrepov. Pogrešajo pa učinkovitejši prispevek države pri tem. Kot je obrazložitvi sklepa, ki ga bodo naslovili na državo, povedal Luka Picej, z občinskega oddelka za okolje in prostor, pripravljenost države za ukrepanje zaznavaj predvsem na verbalni ravni:

Svetnik Socialnih demokratov, Marjan Kozmus, se je zavzel, da na državo ne naslovijo le splošnih ugotovitev in zahtev, marveč tudi roke, do kdaj pričakujejo izvedbo ukrepov:

Župan Franc Zdolšek je v razpravi povedal, da v Laškem ob vsakem večurnem deževju zelo slabo spijo in da so navkljub izvedbi ukrepov na območju Celja še vedno zelo ogroženi. Zato pričakuje, da bo država v Laškem čimprej finančno podprla ukrepe, za katere so v občini že pripravili podlage.

Sicer pa se na Občini Laško tudi dogovarjajo za čimprejšnji obisk okoljske ministrice Irene Majcen, da bi jo celovito seznanili s protipoplavno problematiko.

ROBERT GORJANC

Foto: SHERPA