Pravila EU volitve 2019

12:06

V skladu s 6. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji Radio Celje objavlja

PRAVILA ZA IZRABO PROGRAMSKEGA ČASA RADIA CELJE MED VOLILNO KAMPANJO ZA VOLITVE POSLANCEV IZ SLOVENIJE V EVROPSKI PARLAMENT 2019

Pravila  opredeljujejo obseg, pogoje in način za izrabo programskega časa med volilno kampanjo (26.4.2019 – 24.5.2019) za volitve poslank in poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, ki bodo v nedeljo, 26. maja 2019. Za informativne oddaje velja v času volilne kampanje načelo prepovedi politične propagande. Radio Celje si bo v skladu z zakonodajo in svojo uredniško politiko v času volilne kampanje prizadeval enakopravno spremljati mnenja političnih strank, skupin in posameznikov, njihovih argumentov in njihove dejavnosti v volilni kampanji, kot to novinarjem narekuje novinarski etični kodeks. O obsegu in vsebini prispevkov odloča uredništvo samostojno.

Radio Celje bo med volilno kampanjo za volitve poslank in poslancev iz Slovenije v Evropski parlament vsem kandidatom in kandidatkam, političnim strankam oz. listam (v nadaljevanju: naročnikom) omogočil naročeno oz. plačljivo predstavitev v programu, in sicer v obliki zakupljene (naročene) oddaje, sponzorstva ali oglasov. Vsi naročniki bodo obravnavani enakopravno.

Radio Celje bo med volilno kampanjo naročnikom omogočil, da zakupijo 5-minutne termine oz. oddaje, namenjene samopredstavitvi ali vodenemu pogovoru.

Radio Celje ponuja tudi možnost objave predvolilnih oglasov, ki bodo objavljeni v terminih, tudi sicer namenjenih oglaševanju.

Zakup oz. datum naročene oddaje je potrebno rezervirati vsaj 3 dni pred objavo. Velja načelo, da Radio Celje potrdi zakup termina, če ga predhodno ni zakupil drug naročnik. Enako velja tudi za predvolilne oglase, naročiti jih je potrebno vsaj 3 dni pred objavo. Naročene oddaje in oglase bomo objavljali v skladu s splošnimi pogoji in po ceniku, ki velja za čas volilne kampanje za evropske volitve 2019.

Naročene predvolilne oddaje in oglasi bodo jasno zvočno označeni, naveden bo naročnik oz. plačnik oddaje.

Med volilno kampanjo za program Radia Celje velja tudi, da novinarji in sodelavci radia, ki se bodo odločili za kandidaturo na volitvah ne smejo voditi ali urejati oddaj in tudi ne pripravljati avtorskih prispevkov.

Ugovore zoper morebitne nepravilnosti pri izvajanju teh pravil sprejema odgovorna  urednica Radia Celje, Bojana Avguštinčič.

Pravila so objavljena na www.nt-rc.si/radio-celje/pravila-eu-volitve-2019/

NT&RC d.o.o.
Anica Šrot Aužner, direktorica

Deli