Pravila nagradne igre “Poletna osvežitev”

9:08

pljusk1. člen
(splošne določbe)

 • Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre »POLETNA OSVEŽITEV« (v nadaljevanju: nagradna igra).
 • Organizator nagradne igre je NT&RC d. o. o., Prešernova ulica 19, 3000 Celje (v nadaljevanju organizator).
 • Podeljevalci nagrad v nagradni igri se tedensko spreminjajo in so ponudniki različnih storitev – kopališča, lokali, turistična agencija …  (v nadaljevanju: podeljevalec).
 • Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletni strani: www.nt-rc.si/radio-celje/pravila-nagradne-igre-poletna-osvezitev.

2. člen
(trajanje nagradne igre)

banner-uniforest-prodajalna-husquarna-kosilnice-marec-2020

 • Nagradna igra traja od 8. 6. do 30. 8. 2019.

3. člen
(pogoji sodelovanja)

 • V nagradni igri sodelujejo polnoletne osebe, poslušalci Radia Celje. Nepolnoletne osebe lahko v nagradnih igrah sodelujejo le ob privolitvi svojih staršev.
 • Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila v zvezi nagradno igro.

4. člen
(način sodelovanja v nagradni igri)

 • V jutranjem programu Jutranji ritem na Radiu Celje vsak dan enkrat, od ponedeljka do četrtka, predvajamo zvok poletne osvežitve.
 • Ko poslušalec sliši zvok, pošlje SMS s ključno besedo »OSVEŽITEV« (dovoljeno tudi »OSVEZITEV«) na tel. št. 031 609 609.
 • Vsak petek izžrebamo nagrajenca, ki prejme nagrado, ki jo določi podeljevalec. Izžrebanca v petek v Jutranjem ritmu pokličemo v živo. Če se izžrebanec ne odzove našemu klicu, izberemo naslednjega.
 • Poslano sporočilo na telefonsko številko 031 609 609 bo obračunano po trenutnem veljavnem ceniku mobilnega operaterja. Ker bodo uporabniki o splošnih pogojih in sodelovanju izvedeli izključno preko poslušanja programa Radia Celje in vizualnih medijev (Novi tednik, internet, facebook, instagram), bodo tako pred samim sodelovanjem s splošnimi pogoji seznanjeni. Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.nt-rc.si/radio-celje/splosni-pogoji-sodelovanja-v-nagradnih-igrah-radia-celje/.
  S sodelovanjem v nagradni igri uporabnik ne bo včlanjen v kakršenkoli mobilni klub in ne bo prejemal SMS sporočil preko kateregakoli mobilnega kluba, ki ga ponuja organizator nagradne igre ali tehnični ponudnik. S sodelovanjem v SMS nagradni igri » POLETNA OSVEŽITEV« se uporabnik strinja s temi splošnimi pogoji.

5. člen
(nagrada)

 • Nagrado določi podeljevalec.
 • Nagrada ni prenosljiva, zamenljiva ali izplačljiva v denarju.
 • Organizator ne nosi nobenih nadaljnjih obveznosti v zvezi z nagrado, v akciji »Poletna osvežitev«, zlasti ne morebitnih davkov ali drugih javnih dajatev.
 • Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti. Nagrada je neprenosljiva in nespremenljiva.

6. člen
(varstvo osebnih podatkov)

 • Z glasovanjem sodelujoči dovoljuje, da upravljalec podatkov, podjetje NT&RC, uporablja in shranjuje posredovane osebne podatke v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in s splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov.
 • Sodelujoči v primeru, da je izžreban, dovoljuje objavo svojega imena, priimka in kraja bivanja na Radiu Celje in v Novem tedniku.
 • Navedene osebne podatke lahko NT&RC hrani in obdeluje do pisnega preklica privolitve sodelujočega. Na podlagi veljavne uredbe lahko posameznik kadar koli prekliče soglasje za obdelavo podatkov, zahteva popravek ali izbris podatkov, in sicer pisno na naslov: NT&RC, Prešernova 19, 3000 Celje ali na [email protected].
 • Organizator, se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in v skladu s Splošno uredbo EU ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam.
 • Sodelovanje v tej nagradni igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z ZVOP-1, da organizator igre hrani podatke sodelujočega in jih obdeluje ter uporablja za namene izvajanja te nagradne igre, za obveščanje nagrajenca o prejetju nagrade ter načinu prevzema nagrade. Sodelujoči v nagradni igri se strinja, da zbrane osebne podatke podjetju NT&RC, d. o. o., obdeluje in uporablja za namen ciljnega komuniciranja na e-poštni naslov ali mobilno telefonsko številko sodelujočega.
 • Pridobljene osebne podatke bo organizator te nagradne igre skrbno varovala in uporabljal v skladu z ZVOP-1 ter samo za namen, za katerega so pridobljeni, in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Dokumentacija v zvezi z nagrajenci (osebni podatki, potrdilo o izročitvi nagrade, zapisnik o predaji nagrade) bo hranjena skladno z ZVOP-1 ter z davčnimi in računovodskimi predpisi. Sodelujočim v nagradni igri so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli pisno zahtevajo, da se njihove podatke začasno ali trajno preneha uporabljati za namene neposrednega trženja. Zahtevo je treba poslati pisno na naslov NT&RC, d. o. o., Prešernova ulica 19, 3000 Celje. Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve se osebni podatki udeleženca nehajo uporabljati za namene neposrednega trženja, v nadaljnjih 5 dneh pa bo udeleženec o tem tudi obveščen. V zvezi z izvedbo zahteve udeleženec nima nobenih stroškov. Ostale dokumentacije v zvezi z izvedbo nagradne igre organizator ne hrani. NT&RC bo 31. 8. 2019 uničil vse podatke sodelujočih v tej akciji.

7. člen
(dodatne informacije o nagradni igri)

 • Pogoje nagradne igre je treba tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo.
 • Kakršna koli vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani sporočijo na elektronski naslov: [email protected] ali na telefonsko številko 03 422 51 48.
 • Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo spremembo pravil objavil na spletni strani.

V Celju, dne 8. junij 2019

Direktorica
Anica Šrot Aužner

Deli