Pravila nagradne igre “Poletna osvežitev”

9:08

pljusk1. člen
(splošne določbe)

 • Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre »POLETNA OSVEŽITEV« (v nadaljevanju: nagradna igra).
 • Organizator nagradne igre je NT&RC d. o. o., Prešernova ulica 19, 3000 Celje (v nadaljevanju organizator).
 • Podeljevalci nagrad v nagradni igri se tedensko spreminjajo in so ponudniki različnih storitev – kopališča, lokali, turistična agencija …  (v nadaljevanju: podeljevalec).
 • Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletni strani: www.radiocelje.com.

2. člen
(trajanje nagradne igre)

 • Nagradna igra traja od 11. 6. do 31. 8. 2018.

3. člen
(pogoji sodelovanja)

 • V nagradni igri sodelujejo polnoletne osebe, poslušalci Radia Celje. Nepolnoletne osebe lahko v nagradnih igrah sodelujejo le ob privolitvi svojih staršev.
 • Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila v zvezi nagradno igro.

4. člen
(način sodelovanja v nagradni igri)

 • V jutranjem programu Jutranji ritem na Radiu Celje vsak dan enkrat, od ponedeljka do četrtka, predvajamo zvok poletne osvežitve.
 • Ko poslušalec sliši zvok, pošlje SMS s ključno besedo »OSVEŽITEV« (dovoljeno tudi »OSVEZITEV«) na tel. št. 031 609 609.
 • Vsak petek izžrebamo nagrajenca, ki prejme nagrado, ki jo določi podeljevalec. Izžrebanca v petek v Jutranjem ritmu pokličemo v živo. Če se izžrebanec ne odzove našemu klicu, izberemo naslednjega.
 • Poslano sporočilo na telefonsko številko 031 609 609 bo obračunano po trenutnem veljavnem ceniku mobilnega operaterja. Ker bodo uporabniki o splošnih pogojih in sodelovanju izvedeli izključno preko poslušanja programa Radia Celje in vizualnih medijev (Novi tednik, internet, facebook, instagram), bodo tako pred samim sodelovanjem s splošnimi pogoji seznanjeni. Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.radiocelje.com. S sodelovanjem v nagradni igri uporabnik ne bo včlanjen v kakršenkoli mobilni klub in ne bo prejemal SMS sporočil preko kateregakoli mobilnega kluba, ki ga ponuja organizator nagradne igre ali tehnični ponudnik. S sodelovanjem v SMS nagradni igri » POLETNA OSVEŽITEV« se uporabnik strinja s temi splošnimi pogoji.

5. člen
(nagrada)

 • Nagrado določi podeljevalec.
 • Nagrada ni prenosljiva, zamenljiva ali izplačljiva v denarju.
 • Organizator ne nosi nobenih nadaljnjih obveznosti v zvezi z nagrado, v akciji »Poletna osvežitev«, zlasti ne morebitnih davkov ali drugih javnih dajatev.
 • Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti. Nagrada je neprenosljiva in nespremenljiva.

6. člen
(varstvo osebnih podatkov)

 • Z glasovanjem sodelujoči dovoljuje, da upravljalec podatkov, podjetje NT&RC, uporablja in shranjuje posredovane osebne podatke v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in s splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov.
 • Sodelujoči v primeru, da je izžreban, dovoljuje objavo svojega imena, priimka in kraja bivanja na Radiu Celje in v Novem tedniku.
 • Navedene osebne podatke lahko NT&RC hrani in obdeluje do pisnega preklica privolitve sodelujočega. Na podlagi veljavne uredbe lahko posameznik kadar koli prekliče soglasje za obdelavo podatkov, zahteva popravek ali izbris podatkov, in sicer pisno na naslov: NT&RC, Prešernova 19, 3000 Celje ali na [email protected].
 • Organizator, se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in v skladu s Splošno uredbo EU ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam.

7. člen
(dodatne informacije o nagradni igri)

 • Pogoje nagradne igre je treba tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo.
 • Kakršna koli vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani sporočijo na elektronski naslov: [email protected] ali na telefonsko številko 03 422 51 48.
 • Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo spremembo pravil objavil na spletni strani.

V Celju, dne 5. junij 2018

Direktorica
Anica Šrot Aužner

Deli