Pravila za sodelovanje v nagradni igri “Radio Celje vam pico pripelje”

13:01

pica

1. člen
(splošne določbe)

 • Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre »RADIO CELJE VAM PICO PRIPELJE« (v nadaljevanju: nagradna igra),
 • Organizator nagradne igre je NT&RC d. o. o., Prešernova ulica 19, 3000 Celje (v nadaljevanju organizator).
 • Podeljevalec nagrad v nagradni igri je: Svet kulinaričnih doživetij d.o.o., Nušičeva ulica 2 a, 3000 Celje – picerija Verona (v nadaljevanju: podeljevalec).
 • Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletnih straneh:  www.nt-rc.si

2. člen
(Trajanje nagradne igre)

Nagradna igra traja od 15. 6.  do 27. 7. 2018.

3. člen
(Pogoji sodelovanja)

 • V nagradni igri sodelujejo delovni kolektivi s Celjskega.
 • Izbrani delovni kolektiv bo dobil brezplačne pice (do 6 pic).
 • Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.

4. člen
(način sodelovanja v nagradni igri)

 • Med prijavljenimi podjetji vsak teden izberemo delovni kolektiv, ki bo dobil brezplačne pice (do 6. pic). Predstavnika Radia Celje Luka Žerjav ali Eva Popovič bosta pice vsak petek po 10. uri dostavila na naslov izbranega podjetja.
 • Podjetja oziroma delovni kolektivi se lahko prijavijo na naslov [email protected]. V prijavi na kratko opišete svoj kolektiv (ime, kaj počnete, koliko vas je …), utemeljite, zakaj si pico zasluži prav vaša ekipa, in pripišete telefonsko številko, na kateri boste dosegljivi v primeru, da vas izberemo.
 • Če se podjetje ne odzove našemu klicu (vsak četrtek dopoldne – do 13. ure), izberemo naslednjo podjetje.
 • V primeru lažne prijave se prijavitelju dostava in cena pic zaračunata po rednem ceniku Picerije Verona.

5. člen
(nagrada)

 • Nagrada – do 6 pic za delovni kolektiv. Vrsto pice izbere podeljevalec.
 • Nagrada ni prenosljiva, zamenljiva ali izplačljiva v denarju.
 • Organizator ne nosi nobenih nadaljnjih obveznosti v zvezi z nagrado, v akciji »Radio Celje pico pripelje«, zlasti ne morebitnih davkov ali drugih javnih dajatev.
 • Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti. Nagrada je neprenosljiva in nespremenljiva.

6. člen
(varstvo osebnih podatkov)

 • Z glasovanjem sodelujoči izrecno soglaša z zbiranjem osebnih podatkov v namen nagradne igre. Z glasovanjem se sodelujoči izrecno strinjajo tudi z zbiranjem podatkov v marketinške namene in soglašajo, da se jim s strani organizatorja, po pošti in drugih medijih (gsm, e-pošta) pošilja ankete, obvestila o svojih akcijah in nagradnih igrah. Vsakdo ima pravico kadarkoli zahtevati prenehanje obveščanja (v pisni obliki), in sicer tako, da na elektronski naslov: [email protected], pošljejo elektronsko pošto s svojo telefonsko številko.
 • Organizator, se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in v skladu s Splošno uredbo EU ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam.
 • Sodelujoči kolektivi izrecno soglašajo, da v zvezi z nagradno igro dovoljujejo njihovo fotografiranje in snemanje oz. fotografiranje in snemanje njihovih zaposlenih, za promocijske aktivnosti organizatorja, podeljevalca ter z njimi povezanih tretjih oseb kot tudi uporabo vseh fotografij, posnetkov in podatkov za promocijske aktivnosti na spletnih straneh, FB in vseh drugih medijih.

7. člen
(dodatne informacije o nagradni igri)

 • Pogoje nagradne igre je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo.
 • Kakršna koli vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani sporočijo na elektronski naslov: [email protected] ali na telefonsko številko 03 422 51 48.
 • Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo spremembo pravil objavil na spletni strani.

V Celju, dne 18. maj 2017

Direktorica
Anica Šrot Aužner

Deli