Praznični dan občine Dobje

9:36

Občina v tem letu razpolaga z malo manj kot milijonom evrov. Za naložbe ga je porabila tretjino. Tega denarja je vedno premalo, a kot pravi župan Leskovšek, z njim ravnajo toliko preudarneje. Perspektive majhnih občin so pogosto težke, a je prepričan, da bi se občani za samostojno pot odločili spet.

_MG_3115
V zadnjem letu so največ naložbenih sredstev vložili v cestno infrastrukturo. Najdražja je bila obnova ceste in plazu v Lažišah, ki je stala približno 150 tisoč evrov. Lani so obnovili in posodobili še približno pet kilometrov ostalih cest. Pripravljajo tudi projektno dokumentacijo za vzpostavitev obrtne cone. Kar precej denarja je tudi letos pobrala zimska služba. Med zakonsko določenimi in za kraj še posebej pomembnimi izdatki pa so tisti za vrtec in šolo. Župan Franc Leskovšek po 21 letih o možnostih in priložnostih majhnih občin:

banner-uniforest-prodajalna-husquarna-kosilnice-marec-2020

Ne gre samo za majhne občine, dejansko se slabša položaj vseh podeželskih občin. Država je večino služb centralizirala, glede na ukinjanje poštnih in drugih lokalnih uradov ter storitev se zdi, da podeželje namensko uničuje. Žal mi je, da gre za takšen mačehovski odnos. A verjamem, da imajo majhne občine še vedno perspektivo. Seveda če bo financiranje glede povprečnine ostalo vsaj na tej ravni. Z racionalizacijo je mogoče preživeti, res pa je do kohezijskih virov skoraj nemogoče priti. Vzemimo samo primer projektov odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Spodnja meja sofinanciranih projektov je dva tisoč populacijskih enot. To je za razpršeno naselitev majhnih občin nedosegljivo. Po drugi strani smo zaradi majhnosti bolj prilagodljivi. Pri večjih projektih imamo dobre izkušnje povezovanja s sosednjimi občinami. S Šentjurjem smo na primer pred leti izvedli velik projekt skupne vodooskrbe. Lahko rečem, da je sodelovanje zgledno.

Občina Dobje bo svoj praznik obeležila v nedeljo, 21. junija, ob 16. uri.

Letos sta komisija in občinski svet priznanje namenila ekipi mladih gasilk PGD Dobje, ki so lani dosegle naslov državnih prvakinj. Priznanje bosta prejela tudi Andrej Kovačič in Adolf Lončar za vsestransko dejavnost in predano delo v društvih. Priznanja župana bodo na predlog OŠ Dobje prejeli Ana Vidic, Anej Bezgovšek, Urška Vrečko, Špela Škoberne, Nejc Žibret, Matic Gračner in Lovro Gubenšek.

DL3U8606