Praznik dela v senci epidemije

9:52

Epidemija koronavirusa, ki je zarezala v vse pore življenja, bo v ospredju tudi ob mednarodnem prazniku dela, ki letos beleži 130-letnico. Predstavniki delavcev bodo ob prazniku poudarili problematiko kratenja delavskih pravic, do katerega prihaja pod krinko premagovanja posledic epidemije.

mlaj

Izpostavili bodo nižanje osebnih dohodkov in odpuščanja, osrednje vprašanje pa bo, kako se bo Slovenija lotila izhodne strategije in v kakšnem odnosu bo ta do položaja zaposlenih. O nizki ravni spoštovanja delavskih pravic sicer nazorno pričajo zadnje ugotovitve Inšpektorata za delo, ki od razglasitve epidemije koronvirusa 12. marca beleži veliko prijav domnevnih nepravilnosti.

“Bodo pa ti prazniki tudi priložnost,” pravi vojniški župan Branko Petre, “da se globlje zavemo pomena naših vrednot, kot so delo, poštenje, solidarnost, svoboda, enakost in da vemo, da so to pravice, ki jih spremljajo tudi dolžnosti.”

Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa bo tradicionalno obeleževanje praznika s kresovi na predvečer in z budnicami na sam praznik okrnjeno. Kresovanj letos ne bo, prvomajsko budnico z godbeniki pa bodo med drugim predvajale nekatere radijske postaje. V občini Zreče pa bodo prvomajsko budnico s pomočjo gasilcev izvajali preko zvočnikov gasilskih vozil.

BOJANA AVGUŠTINČIČ, STA

Deli