Pred 200-letnico parka

12:52

Na Dobrni bo letos praznovanje 200-letnice Zdraviliškega parka, zato ga občina zadnja leta prenavlja. Uredil ga je tedanji lastnik zdravilišča, grof Dienersberški, ki je posadil kostanjev drevored. Park je danes spomeniško zaščiten.

Občina ga prenavlja po smernicah zavoda za varstvo kulturne dediščine. Med lanskimi arborističnimi ukrepi so bila urejena stara drevesa. Posajena so bila tudi manjkajoča, med njimi večinoma kostanjeva ter del visokostebelnega sadovnjaka. Prav tako je prenovljena sprehajalna pot med Zdraviliškim domom in Hotelom Vita, ki je peščena. Zamenjana je bila javna razsvetljava ter postavljene klopi in koši za smeti. Naložba, ki je sofinancirana, bo stala okoli 80 tisoč evrov. Proslava 200-letnice parka je načrtovana za 19. junij. Občina bo pozneje uredila še sprehajalno pot med Zdraviliškim domom in stavbo nekdanje uprave.

BJ

Foto: arhiv ZTŠK Dobrna

dobrna zdraviliski park
Iz Zdraviliškega parka na Dobrni

Deli