Pred širitvijo protipoplavni ukrepi

14:01

Občina Ljubno se pripravlja na protipoplavne ukrepe, ki jih bo izvedla na območju industrijsko poslovne cone Loke. To namerava razširiti, kar je nujno zaradi širitve gospodarske dejavnosti, predvsem družbe KLS Ljubno.

Zelo uspešna družba KLS, ki je že na tem območju, namreč namerava zgraditi dodatne hale. Pred njihovo gradnjo je treba poskrbeti za protipoplavno varnost, kar je nujno tudi zaradi pridobitve gradbenega dovoljenja. Občina trenutno išče izvajalca protipoplavnih del, ki bodo izvedena ob manjšem vodotoku, ki na robu industrijske cone. O delih direktor občinske uprave Radenko Tešanović:

Prvi del protipoplavnih ukrepov bo stal okoli 120 tisoč evrov.

BJ

ljubno KLS 3
Pogled na tovarno KLS Ljubno
Deli