Prejela bo listino Občina po meri invalidov

9:52

Za invalide v občini Dobrna ter njene obiskovalce, sta bila ta teden dva pomembna dogodka. Dobrna je namreč prejela obvestilo, da je uvrščena med Občine po meri invalidov. To ni le častna listina, ampak pomeni izpolnjevanje različnih obveznosti. Na zadnji seji občinskega sveta, pa so svetniki  potrdili poročilo o izvajanju akcijskega načrta za uresničevanje enakih možnosti invalidov za leto 2018.

Akcijski načrt, ki ga je potrdil občinski svet, je del širšega projekta Občina po meri invalidov. O akcijskem načrtu župan, Martin Brecl:

banner-uniforest-prodajalna-husquarna-kosilnice-marec-2020

Občina je letos v korist invalidov, opravila več nalog:

Največja skupina invalidov, to je več kot sto, je v regijskem Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna:

Zveza delovnih invalidov Slovenije, je opazila kot primer dobre prakse prav sodelovanje Dobrnčanov s centrom za usposabljanje.

BJ

dobrna pogled na cerkev

Deli