Preobrat: mestni avtobusni prevozi kmalu, že prihodnje leto

Sprva vzpostavitev mestnega linijskega prometa načrtovana po izgradnji severni vezne ceste

10:35

V okviru sprejemanja paketa dokumentov in odlokov, pomembnih za sedanjo in prihodnjo prometno ureditev v občini, je celjski mestni svet včeraj po hitrem postopku, v drugem branju, sprejel odlok o linijskih prevozih v mestnem prometu in o koncesiji za izvajanje te javne gospodarske službe. 

S tem je bil narejen pomemben in konkreten korak k storitvi v mestu, ki jo že težko pričakujejo mnogi prebivalci Celja.

Ob dokončanju severne vezne ceste sta bili najprej predvideni dve krožni liniji, po novi usmeritvi pa bodo na začetku štiri.
Ob dokončanju severne vezne ceste sta bili najprej predvideni dve krožni liniji, po novi usmeritvi bodo na začetku štiri.

Sprva so na celjski občini načrtovali vzpostavitev javnega potniškega avtobusnega prometa čez približno dve leti. Takrat, ko bi bila dograjena severna vezna cesta, ki se bo, prav tako po včeraj sprejetem odloku po hitrem postopku, odslej imenovala Cesta Janeza Cvirna. Možnost kandidiranja na razpisu Eko sklada za nakup avtobusov je odločitev celjske občine za vzpostavitev sistema javnega prevoza pospešila. Linije prevozov so že določene, pravi Miran Gaberšek, višji svetovalec z oddelka za okolje in prostor ter komunalo:

Za delovanje sistema linijskih avtobusnih prevozov v Celju bo nujno nameniti tudi proračunska sredstva:

obdelana_miran_gaberšekL3U0218
Miran Gaberšek, višji svetovalec na oddelku za okolje in prostor ter komunalo v MOC

Kot je še povedal Miran Gaberšek, bo razpis za izvajalca avtobusnih prevozov objavljen predvidoma proti koncu leta, v prvih mesecih prihodnjega leta pa se bomo v Celju že lahko vozili s sodobnimi avtobusi v sistemu javnega mestnega potniškega prometa.

Med pomembnejšimi učinki vzpostavitve mestnega potniškega prometa bodo tudi zmanjšanje onesnaženja zraka s prašnimi delci, manjši pritisk na različna parkirna mesta v mestnem jedru in povečanje udobja vožnje za mnoge ljudi.

Okvirno je določen tudi cenik prevoznin:

1 evro – dnevna vozovnica

5 evrov – tedenska vozovnica

10 evrov – mesečna vozovnica

100 evrov – letna vozovnica

ROBERT GORJANC

Foto: Grupa

Infografika: IGOR ŠARLAH

Deli