Prepovedano je zbiranje in gibanje na javnih površinah, kaj pa gradbeni delavci?

14:39

V skladu z vladnim odlokom je prepovedano zbiranje in gibanje na javnih površinah. Dovoljeno je sicer individualno gibanje v javnosti, omejitev pa ne velja za člane skupnih gospodinjstev in skupine do petih sodelavcev, ki se skupaj vozijo v službo. Prav tako za zdaj ni omejeno število zaposlenih v večjih proizvodnih obratih, kjer naj bi za varnost in preprečevanje širjenja okužb poskrbela vodstva posameznih družb. Ulice se z novimi odloki sicer praznijo, na njih pa še vedno ostajajo gradbeni delavci. V večini občin so delovišča še aktivna, a nihče prav dobro ne ve do kdaj še.

Koronavirus, delavci pred Tehnoparkom - 16.3.2020 poslana na NT
Delavci pred Tehnoparkom v Celju, 16.3.2020

Kako novi koronavirus in posledična ohromitev javnega življenja in delovanja vpliva na številna delovišča?

banner-uniforest-prodajalna-husquarna-kosilnice-marec-2020

Iz Mestne občine Celje (MOC) so nam sporočili, da so delavci na gradbiščih v Celju trenutno še aktivni. »Vsi izvajalci so dobili jasna navodila in bili opozorjeni na nujnost uporabe zaščitnih sredstev in upoštevanja razdalje med delavci. Izvajalci in ostali sodelujoči upoštevajo vse potrebne varnostne ukrepe glede na izredno situacijo,« so zapisali in dodali da so izvajalci del na posameznih deloviščih število delavcev zmanjšali, kjer je to potrebno so jih tudi ustrezno zaščitili. »Sestankov, če ni nujno, ne sklicujejo, o delih se pogovarjajo po telefonu ali elektronski pošti.« Ob tem so zapisali še, da MOC skupaj z zunanjimi nadzorniki v minimalni zasedbi redno izvaja nadzor tudi nad upoštevanjem pravil. Vendar opozarjajo, da se bo način dela v prihodnjih dneh še spreminjal.

Podobno je povedal tudi župan Šmartnega ob Paki Janko Kopušar. Kot pravi je trenutno največji gradbeni projekt v občini ureditev prehoda čez železniško progo, ki ga financira država.

Virus ni ustavil sanacije zemljine pri vrtcih

Sanacija vrtcev Mavrica in Ringaraja bo končana v predvidenem in s pogodbo določenem roku.
Kot so sporočili z okoljskega ministrstva, ki je prevzelo sanacijo onesnažene zemljine pri celjskih vrtcih, so izvajalci del že konec prejšnjega tedna pri Vrtcu Mavrica uspeli položiti travnato podlago, v vrtcu Ringaraja bodo travno podlago položili še tem tednu. Za začetek aprila je predviden tehnični pregled izvedenih del pri obeh vrtcih.
Ob tem so z ministrstva sporočili še, da so vsi delavci na gradbišču seznanjeni z navodili za delovne organizacije v zvezi z novim koronavirusom, ki jih je izdal Nacionalni inštitut za javno zdravje. »Opremljeni so z zaščitnimi maskami in rokavicami in imajo na voljo zadostne količine razkužil. Polaganje travnate podlage poteka tako, da so delavci v varni razdalji in največ trije skupaj.«

 

Kar nekaj aktivnih delovišč je še vedno v Mestni občini Velenje (MOV). Kot so sporočili iz tamkajšnje občine na gradbišču v Starem Velenju delujejo v skladu z vsemi zaščitnimi ukrepi, ki so v danih razmerah nujni. »Gradbiščnih sestankov nimamo, vsa komunikacija poteka elektronsko, izvajalec fotografira opravljeno delo. Spremljamo njihovo delo.« Tudi pri delu na gradbišču Prireditveni oder in prostor za zdaj ni večjih težav, držijo se navodil izvajalca del, vsa usklajevanja pa se izvajajo na daljavo. »Povsod so upoštevani vsi preventivni ukrepi. Delavci delajo na prostem po največ tri osebe skupaj. Tako bo vse dokler bo na voljo dovolj materiala oziroma do sprejetja morebitnih novih strožjih ukrepov.
Iz Velenja so sporočili še, da tudi v teh dneh izvajajo vse aktivnosti v okviru projekta Mestno kolesarsko omrežje zahod. Pospešeno delajo predvsem na odseku kolesarske steze med Gorenjem in jezerom. »Kmalu bo končan izkop in deloma ustroj na odseku ob Velenjskem jezeru. Te dni bo izvajalec začel z vrtanjem za izvedbo pilotov za postavitev mostu čez Lepeno. Na enem segmentu odseka mimo Gorenja se že vgrajujejo robniki,« sporočajo iz Mesten občine Velenje.

gradnja ob jezeru m
Gradnja kolesarske poti v Velenju

Občina Žalec pa vsem izvajalcem gradbenih del, ki izvajajo projekte katerih naročnik in plačnik je občina, že predlagala, da delavcem omogočijo koriščenje prostih dni in ustavijo dela na gradbiščih. Žalska občina bo vsem, ki bodo dela v času trajanja epidemije ustavili, podaljšala roke za končanje del. »V kolikor delavci ne želijo prekiniti dela, smo izvajalce pozvali, da delavcem zagotovijo vso potrebno zaščitno opremo,« pojasnjujejo na žalski občini in dodajajo, da so bile vse koordinacije na gradbišču preklicane in se izvajajo preko e-pošte, ob predložitvi fotografij.

V tem tednu so se ustavili stroji na deloviščih v Občini Tabor, vsa dela so prekinili tudi v Preboldu, kjer se sedaj več ukvarjajo s projektiranjem. Tudi v Občini Polzela so na nekaterih gradbiščih začasno ustavili delo. Kot je povedal župan Jože Kužnik v tem času miruje tudi režijski obrat. Iz Braslovč pa so sporočili, da so vse roke gradbenih projektov smiselno in ustrezno podaljšali »Tako, da v času pandemije, zaradi nas in dogovorjenih rokov, nikomur ni treba delati. Nismo pa sami ustavili nobenega projekta, tudi novih gradbenih projektov trenutno ne odpiramo,« je povedal braslovški župan Tomaž Žohar. In dodal: »Ne dovolimo pa izvajanja gradbenih del v notranjih prostorih.«

Podobno velja tudi za Občino Slovenske Konjice, od koder so sporočili, da občina ne bo vztrajala pri spoštovanju pogodbennih rokov, te bodo razumno podaljšali. Izvajalcem je omogočila, da se sami odločijo, kako bodo izvajali dela. Obvezno pa morajo poskrbeti za zavarovanje delavcev v času epidemije. »Po ogledu gradbišč smo izvajalce opozorili na zaščitno opremo in spoštovanje ukrepov, ki so predpisani. Od narave dela in odločitve izvajalca pa je odvisno, če bodo z deli nadaljevali,« pravi župan Rogaške Slatine Branko Kidrič in dodaja: »Občina ne bo nikogar silila, da mora delat niti mu preprečevala, da ne sme delat.«

Iz Občine Šentjur so sporočili, da vse projekte v njihovi domeni izvajajo na javnih razpisih izbrani izvajalci del, za katere pričakujejo, da upoštevajo vsa priporočila strok, higienske in druge samozaščitne ukrepe.

LKK, foto: SHERPA, MOV