Prevorje, kje si?

11:28

Na poti iz Šentjurja v Kozje se peljete skozi krajevno skupnost Prevorje. Če je še v začetku poletja nekje ob cesti stala tabla Prevorje, je zdaj ni več. Zdaj tam stoji tabla Lopaca, ki označuje dejansko naselje s tem imenom. Krajani so nad menjavo table razburjeni.

lopacaPrevorje je pokrajinsko regionalno ime za jugovzhodni del občine Šentjur. S tem imenom je označeno območje šestih vasi, združenih v Krajevno skupnost Prevorje. Vanjo sodi tudi Lopaca, ki zajema območje okrog cerkve, šole, trgovine, gostilne, krajevnega urada in bližnje hiše. »Kdo ve, od kdaj je ob cesti stala tabla z napisom Prevorje? Vem pa, da je vsak prišlek vedel, da je prišel na Prevorje,« je zgodbo o Prevorju, ki ga ni več, začela vodja Podružnične osnovne šole Prevorje Marija Frece Perc.

Direkcija Prevorja ni našla

Direkcija RS za infrastrukturo je pri terenskem pregledu cest ugotovila, da je na cesti R2-423, odsek 1281, Črnolica–Lesično, treba ustrezno urediti prometno signalizacijo, ki označuje naselje, skozi katerega pelje regionalna cesta in kjer veljajo pravila vožnje v naselju. Ugotovila je, da naselje Prevorje v Letopisu naselij v RS sploh ne obstaja. »Tudi po navedbah Krajevne skupnosti Prevorje je Prevorje ime za določeno območje, kjer se nahaja šest naselij, tudi hišne številke na tem območju so evidentirane kot naselje Lopaca,« so odgovorili na direkciji za infrastrukturo na vprašanje, zakaj so se odločili za menjavo table. »S prometnimi znaki ›naselje‹ in ›konec naselja‹ označujemo naselja, ki so vpisana v Letopis naselij v RS in so v skladu z 2. členom Zakona o cestah in s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah. Teh prometnih znakov ne postavljamo na katastrske meje naselij, ampak označujejo mesto na cesti, od katerega naprej veljajo pravila za vožnjo v naselju, in mesto na cesti, kjer se naselje konča. S temi prometnimi znaki ne označujemo zaselkov.«

BGO

Daljši prispevek si preberite v zadnji številki Novega tednika!

Deli