Pri odkupu in predelavi mleka za zdaj ni težav

Mlekarna Celeia tudi v danih razmerah dnevno zbere 270.000 litrov mleka, na 900 kmetijah

12:22

V Mlekarni Celeia tudi v teh neprijetnih časih, ko naša življenja kreira in hromi koronavirus, dnevno prevzamejo okoli 270 tisoč litrov mleka. Trenutnim razmeram in potreba že prilagajajo proizvodnjo, opažajo namreč porast naročil svežega in trajnega mleka, sirov in jogurtov v večjih pakiranjih.

Mlekarna Celeia je del sektorja, ki je v teh razmerah izjemno pomemben za oskrbo prebivalcev. Direktor Vinko But zagotavlja, da obratujejo nemoteno: »Zavedamo se, kaj bi se zgodilo, če na kmetijo ne bi bilo našega tovornjaka in, če do kupcev ne bi mogli dostaviti naših izdelkov. Zato smo napeli vse moči, še dodatno zaostrili že sicer stroge zdravstveno-higienske ukrepe v proizvodnji in zaenkrat delamo nemoteno. Tekoče potekata tako dobava mleka, kot njegova predelava v izdelke in distribucija do prodajnih mest.

banner-uniforest-prodajalna-husquarna-kosilnice-marec-2020

_MG_0079
V Mlekarni Celeia v teh dneh opažajo porast naročil svežega in trajnega mleka, sirov in jogurtov v večjih pakiranjih.

V mlekarni, tako kot drugje v živilsko-predelovalni industriji, že sicer veljajo zelo strogi varnostno-higienski ukrepi, a so jih v danih razmerah, skladno s smernicami Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) in Nacionalnega inštituta za javno zdravstvo Republike Slovenije (NIJZ) še zaostrili: »Ključno je, da poleg neoporečnosti proizvodov ohranjamo svojo ekipo zdravo. Sodelavce, tako tiste na terenu, kot v proizvodnji in podpornih službah, smo pravočasno podučili in pripravili na nevarnosti, ki se lahko pojavijo pri delu. Dodatno smo vpeljali priporočila in zahteve mednarodnih in nacionalnih zdravstvenih organizacij,« pojasnjuje But, in ob tem poudarja, da bi bilo nemoteno delovanje mlekarne brez strokovnosti, požrtvovalnosti in pripadnosti zaposlenih nemogoče.

V Mlekarni Celeia, ki je v lastni kmetijskih zadrug, dnevno na več kot 900 kmetijah na območju Savinjske, Šaleške, Koroške, širše Celjske, Konjiške in Kozjanske regije prpevzame kar 270 tisoč litrov svežega mleka. Ker so se potrebe potrošnikov v zadnjih dneh spremenile, se temu prilagaja tudi sama proizvodnja. »Opažamo povečanje naročil svežega in trajnega mleka, sirov in jogurtov v večjih pakiranjih,« razlaga direktor Vinko But. Kot je še povedal Mlekarna Celeia s svojimi izdelki trenutno zalaga 1000 prodajnih mest v Sloveniji.

LKK, foto: arhiv NT