Prihodnje leto o zgodovini mesta in o Šaleških praslonih

5:00

V Velenju bodo prihodnje leto obeležili 60 let od odprtja mestnega središča oz. novozgrajenega mesta Velenje. Tej obletnici se bo s svojim delom posvetil tudi Muzej Velenje. Slednji napoveduje prenovo dveh stalnih postavitev na Velenjskem gradu.

Sodelavci Muzeja Velenje želijo obnoviti razstavo z naslovom Kako je Velenje postajalo mesto in postavitev, s katero predstavlja ostanke mastodontov, odkritih v Šaleški dolini. Direktorica muzeja Mojca Ževart si želi korenitih sprememb. “Vsebino želimo predstaviti na sodobnejši način. Približevati se moramo potrebam in navadam sodobnih obiskovalcev muzejev.” Dodala je, da sta obe razstavi lahko zanimivi za svoj krog obiskovalcev. Prenovljena razstava o mastodontih, ki ima trenutno delovni naslov Šaleški prasloni, je lahko zanimiva predvsem za otroke in družine. Razstava o novejši, povojni zgodovini Velenje pa je lahko eden izmed nosilnih produktov turizma v Šaleški dolini. Zato jo želijo približati širokemu krogu obiskovalcev.

Sodelavci Muzeja Velenje se bodo v letu 2019 posvetili tudi predstavljanju in delni posodobitvi enote v Šoštanju, gre za Muzej usnjarstva na Slovenskem, ki bo v prihodnjem letu obeležil deset let delovanja.

TS
Foto: Osebni arhiv

Mojca Ževart
Direktorica Muzeja Velenje Mojca Ževart.