Pripombe na nov finančni načrt Ksevta

9:50

Na zadnji seji vitanskega občinskega sveta je bila zopet točka, ki se je nanašala na javni zavod Kulturno-gospodarsko središče evropskih vesoljskih tehnologij oziroma krajše Ksevt.  V.d. direktorica državnega zavoda Nena Dokuzov bi morala svetnikom predstaviti nov program dela in finančni načrt, a  je v zadnjem trenutku opravičila izostanek.  Svetniki se tako niso mogli v živo seznaniti z novo  vizijo  zavoda, lahko so le prebrali na tridesetih straneh program dela in finančni načrt. Z vsebino so se strinjali, pripombe so dali na finančni del. 

KSEVT VitanjeOdbor za premoženje, finance in gospodarska vprašanja vitanjskega občinskega sveta je pregledal finančni načrt in načrt dela Kulturno gospodarskega središča  Evropskih vesoljskih tehnologij ter se z vsebinskim delom več kot strinjal. Člani so imeli pomisleke glede vira financiranja, ki ga zagotavlja občina, pravi predsednik odbora Andrej Poklič.

 Drugi njihov pomislek je bil, ali je občina še vedno enakovreden partner pri delovanju Ksevta.

 Na koncu so svetniki sprejeli predlog, da se pred sprejetjem finančnega načrta javnega zavoda njihova vprašanja in pomisleki razjasnijo. Kot je še dejal podžupan in predsednik odbora Andrej Poklič, bi bilo že vse jasno takoj, če bi se v.d direktorica Nena Dokuzov udeležila občinske seje.

BGO

Deli