Prizidek k zdravstvenemu domu, kolesarska postajališča, Veronika …

Občinski svet Laško na zadnji seji sprejel dodobra predrugačeni proračun

12:30

Včeraj se je še zadnjič v tem letu sestal svet Občine Laško. Ob obsežnem dnevnem redu je obravnaval tudi spremembe in dopolnitve proračuna za prihodnje leto. Občina Laško je proračun za prihodnje leto sprejela že na zadnji seji v lanskem letu in tako pripravila dvoletni proračun. V letu dni pa se je marsikaj spremenilo.

Staro mestno jedro Laškega
Staro mestno jedro Laškega

Med drugim bodo z novim letom kot rezultat omilitve varčevalnih ukrepov in pogajanj vlade s sindikati javnega sektorja spet sproščena napredovanja javnih uslužbencev, kar pomeni, da bo več denarja namenjenega za plače zaposlenih v občinskih upravi in javnih zavodih.

V spremembah proračuna za prihodnje leto je bilo spremenjenih več kot 70 proračunskih postavk, dodanih pa več kot 20 novih. Gre za načrtovane projekte, ki jih v prvi verziji še ni bilo, ali projekte, katerih izvajanje se bo nadaljevalo še v prihodnjem letu: na primer prizidek k Zdravstvenemu domu Laško, regijska kolesarska povezava in kolesarska postajališča, ureditev obrtne cone, razvoj širokopasovnega omrežja, mreža dnevnih in medgeneracijskih centrov, projekt Veronika – ljubezenska pot mitov in dejstev in tako naprej.

Več kot 19 milijonov težak proračuna Občine Laško za leto 2017 so svetniki sprejeli brez razprave. Primanjkljaj znaša več 2,8 milijona evrov, ki ga bo občina financirala z denarjem na računu ter z dodatni zadolževanjem do višine nekaj več kot 1,5 milijona evrov. Kot še določa odlok o proračunu, se občina lahko zadolži le za investicije, ki bodo sofinancirane iz evropskih sredstev, ter za izgradnjo kanalizacije, vodovoda in cestne infrastrukture.

ROBERT GORJANC

Foto: SHERPA

Deli