Projekt To sem jaz vodilni primer dobre prakse

14:15

Preventivni program To sem jaz je bil danes v Londonu predstavljen kot vodilni primer dobre prakse s področja duševnega zdravja v skupini za otroke in mladostnike. Gre za predstavitev na izredno uglednem strokovnem srečanju, ki so se ga udeležili strokovnjaki, politični odločevalci in posamezniki z izkušnjo duševnih težav iz kar 30 držav.

Program To sem jaz Nacionalnega inštituta RS za javno zdravje je dobil posebno mesto na srečanju, ki bo mednarodno strokovno javnost povezovalo na področju angažirane skrbi za duševno zdravje.

zapori

Na Območni enoti Celje Nacionalnega inštituta RS za javno zdravje, kjer so program To sem jaz razvili in ga vodijo, obenem napovedujejo nadaljnje razvojno delo v letih 2018-2019, ko je nadgradnjo programa na javnem razpisu podprlo Ministrstvo RS za zdravje. Celjska ekipa ciljno gradi kontinuirano 17-letno delovanje programa za duševno zdravje mladih. Osnova je podpora mladim pri soočanju z izzivi odraščanja.

to_sem_jaz_banner_2

Program deluje tudi v številnih slovenskih šolah po konceptu 10 korakov do boljše samopodobe, in sicer tako, da učitelji ali šolski svetovalni delavci v razredih izvedejo niz desetih preventivnih delavnic, v katerih lahko mladostniki pridobivajo socialne in čustvene veščine ter krepijo osebnostno čvrstost. Na leto pedagoški delavci osnovnih in srednjih šol izvedejo približno tisoč preventivnih delavnic To sem jaz in vanje vsako leto vključijo kakšnih 10 tisoč učencev in dijakov. Kot poudarjajo na Območni enoti Celje Nacionalnega inštituta za javno zdravje, skrb za duševno zdravje mladih v slovenskih šolah ni sistemsko organizirana. Tudi v programu To sem jaz se v zadnjih letih soočajo z upadanjem obsega preventivnega dela, z upadanjem števila delavnic in izvajalcev, zainteresiranih za preventivno delo. V Sloveniji je dobro znan del programa To sem jaz, ki ga predstavlja dejavnost mladinske spletne svetovalnice, v kateri anonimnim mladostnikom odgovarjajo strokovnjaki – prostovoljci (psihologi, zdravniki in drugi strokovni delavci). V 17 letih so mladim odgovorili na več kot 42.000 vprašanj, povezanih s težavami odraščanja.

Foto: NIJZ

Deli