Proračun za prihodnje leto že sprejet

17:01

Občina Gornji Grad že ima proračun za prihodnje leto. V zadnji obravnavi so ga svetniki sprejeli na včerajšnji seji občinskega sveta. Za prihodnje leto je predvidenih okoli 2,6 milijona evrov prihodkov in odhodkov, kar je zaenkrat nekoliko manj, kot v letošnjem proračunu. S proračunom so pohiteli zaradi lokalnih volitev, saj bo mogoče oblikovati nov občinski svet šele pred koncem leta.

Občina mora namreč prihodnje leto čim prej objaviti težko pričakovane razpise, med drugim za spodbujanje malega gospodarstva, kmetijstvo, vzdrževanje gozdnih cest ter za delovanje društev. Tudi v Gornjem Gradu se je v preteklosti izkazalo, da vzbuja pozno sprejemanje proračuna, nezadovoljstvo nekaterih občanov.

O proračunu direktorica občinske uprave Jožica Rihter:

Občina je skušala v proračun uvrstiti čim več naložb:

Po naravni nesreči, naj bi občina pridobila še sredstva za popravilo ceste Gmajner-Kokalj. – V načrtu razvojnih programov pa je med drugim gornjegrajska obvoznica:

Proračun za leto 2019, je bil v prvi obravnavi sprejet že julija.

BJ

gornji grad proti katedrali

Deli