Zelena luč za hitro cesto Šentrupert–Velenje

Občani Polzele, Braslovč in Šmartnega ob Paki čakajo na odločitev o pobudi ustavnosti, ki jo je lani vložila skupina "rušencev"

9:28

V Spodnji Savinjski in Šaleški dolini ter na Koroškem odmeva odločitev ustavnega sodišča glede trase 3. razvojne osi. To je, kot smo poročali, odločilo, da uredba o državnem prostorskem načrtu za odsek tretje razvojne osi Šentrupert-Velenje, ki sta jo izpodbijali občini Polzela in Braslovče, ni v neskladju z ustavo. To je nova zelena luč za projekt gradnje hitre ceste proti Velenju in Koroški, kjer odločitev sodišča pozdravljajo. Trasi hitre ceste Šentrupert-Velenje nasprotuje del prebivalstva savinjskih občin, preko katerih je načrtovana izgradnja te ceste.

tretja-razvojna-osObčini Braslovče in Polzela sta 30. maja lani vložili zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti uredbe o Državnem prostorskem načrtu za ta odsek, ki jo je vlada sprejela januarja 2017. Prepričani sta, da je bila uredba sprejeta po nezakonitem in protiustavnem postopku. A ustavno sodišče je ugotovilo, da je postopek priprave in sprejetja uredbe potekal v skladu z zakonom o prostorskem načrtovanju in zakonom o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor.

banner-uniforest-prodajalna-husquarna-kosilnice-marec-2020

Občini Polzela in Braslovče z odločitvijo ustavnega sodišča včeraj uradno še nista bili seznanjeni. Župan Braslovč Tomaž Žohar je dejal le, da bodo odločitev sodišča spoštovali in da se bodo “v konstruktivnem duhu” pogovarjali naprej v smeri uresničitvi tega, kar prinaša odločitev ustavnega sodišča. Pri tem je po njegovih besedah primarni cilj občine zaščititi oškodovance.

Odločitev je pozdravilo tudi ministrstvo za infrastrukturo. Na Darsu pa so v odzivu pojasnili, da bodo lahko zdaj nadaljevali aktivnosti, ki so bile zaradi pritožbe ustavljene. O natančnejši časovnici projekta pa je, kot pravijo, še prezgodaj govoriti. Zadovoljni so tudi pri Gospodarski zbornici Slovenije, kjer ne vidijo več ovir za dejansko pospešitev dinamike izgradnje celotne trase 3. razvojne osi.

Manj zadovoljni z odločitvijo so pri združenih civilnih iniciativah, a kot poudarja njihov odvetnik Miha Šipec, je pot do konca še dolga. Sodišče je namreč odločilo zgolj o eni od treh zadev, ki se nanašajo na isto stvar. Poleg pobude, ki sta jo na ustavnem sodišču sprožili občini Braslovče in Polzela mora sodišče odločati še o pobudi 36ih posameznikov, ki bodo v primeru gradnje ceste ostali brez domov in še o enem podobnem postopku.

Po besedah Šipca so pravne možnosti kar se tiče pobude občin izčrpane, med tem ko bi lahko posamezniki v primeru, da bi sodišče zavrnilo tudi njihovo pobudo, pravico iskali na evropskem sodišču.

info.inddPadla odločitev glede gradnje tretje razvojne osi

LKK, foto: arhiv NT