Razgledni stolp tudi v Podčetrtku

14:56

Občina Podčetrtek želi na območju Rudnice zgraditi razgledni stolp, da bi popestrila turistično in športnorekreacijsko ponudbo. Začetek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje, kjer naj bi stal stolp, je podprl tudi podčetrtški občinski svet.

Občina je že leta 2009 pristopila k pripravi projektne dokumentacije za gradnjo razglednega stolpa na Rudnici. V vsem tem času je skušala soglasje za gradnjo pridobiti pri solastniku zemljišča, kjer naj bi stal stolp. Ker se z lastnikom ni mogla dogovoriti, bo občina stolp postavila drugam. Pridobila je že soglasje družbe Slovenski državni gozdovi. Dodatnim pogojem za gradnjo 40 metrskega stolpa bo zadostila z izdelavo podrobnega prostorskega načrta. Denar za gradnjo stolpa, ima občina v proračunu predviden že več let, je povedal tamkajšnji župan Peter Misja.

Stolp bo postavljen pod vrhom nekaj več kot 600 metrov visokega Silavca, umeščen bo ob omrežje različnih pešpoti, izdelan bo iz paličnega železa. Z razgledne ploščadi bo omogočen neokrnjen pogled na širšo okolico.

TS
Foto: GrupA

podčetrtek_grad_gr_r
Razgled na okolico Podčetrtka lahko že sedaj opazujemo ob vzponu na katero od okoliških vzpetin, kmalu pa naj bi obiskovalci okolico občudovali iz razglednega stolpa.
Deli