Rebalans v znamenju čistilne naprave

10:53

Občina je sprejela rebalans svojega proračuna. Sprejela ga je zaradi načrtovane postavitve nove čistilne naprave, ki bo na obrobju občinskega središča. Obstoječa je namreč dotrajana. Savinja bo po postavitvi nove naprave, precej bolj čista.

Za gradnjo čistilne naprave bo občina uporabila lastna sredstva ter nepovratna in povratna sredstva, ki jih je prispevala država. Občina je namenila v svojem proračunu za čistilno napravo prvotno 250 tisoč evrov, v rebalansu pa je zanjo sto tisoč evrov več. Projekti za napravo so dokončani, po objavi razpisa za izvajalca, je občina prejela tri ponudbe. Po petkovem odpiranju ponudb kaže, da bo čistilna naprava stala precej manj kot 350 tisoč evrov.

banner-uniforest-prodajalna-husquarna-kosilnice-marec-2020

Po sprejetem rebalansu proračuna Občine Luče, so načrtovani letošnji skupni prihodki in odhodki, višji za dva in pol odstotka. Po novem znašajo blizu 4,1 milijona evrov.

BJ

IMG_7781
Savinja pri Lučah
Deli