V ponedeljek se glasbena šola seli v Zgornji trg

V Zgornjem trgu v Šentjurju bistvene prometne spremembe

14:04

Občina Šentjur je v poletnih mesecih uredila prostore v obnovljenem objektu v Ulici skladateljev Ipavcev 30 v Zgornjem trgu. V znano stavbo ob kostanjevem drevoredu se v ponedeljek, 7. novembra, seli Glasbena šola skladateljev Ipavcev Šentjur. Stavba glasbene šole v ulici Dušana Kvedra bo ostala prazna, še vedno pa bo del glasbenega izobraževanja ostal v centru kulture Gustav, v stavbi stare knjižnice. 
Pristojna komisija Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je na podlagi terenskega ogleda uvedla nekaj bistvenih sprememb. Doslej je bilo prometa skozi Zgornji trg malo, parkiranje pa povsem stihijsko. Po novem bodo dopolnili prometno signalizacijo, voznike pa opozarjajo, da je omejitev hitrosti skozi trg 30 kilometrov na uro. Cesto čez trg bodo označili s sredinsko in robno črto, zarisali bodo še nekaj dodatnih parkirnih mest. Na odseku od Gostišča Jug do kostanjevega drevoreda bo prepovedano parkiranje po obeh straneh, iz smeri Botričnice pa tudi ustavljanje. Cesta mimo Gostišča Jug do uvoza na parkirišče pod cerkvijo bo postala enosmerna.
Najbolj bistvena sprememba se navezuje na parkiranje, ki je odslej ob cesti povsem prepovedano. Starši, ki bodo pripeljali svoje otroke v glasbeno šolo iz smeri Šentjurja, lahko pred glasbeno šolo ustavijo na cesti in otroka odložijo na desni strani avtomobila ter odpeljejo levo v smeri proti Pod Rebrami ali naravnost proti Botričnici in mimo pokopališča nazaj v Šentjur. Starši, ki bodo pripeljali otroka iz smeri Pod Rebrami, ga odložijo pred vključitvijo na glavno cesto na desni stran avtomobila na pločnik. Starši, ki otroka v šolo pospremijo peš, pa naj parkirajo svoje vozilo na označenih parkiriščih. Vse kršitelje bo redarska služba po novem oglobila in ne več zgolj opozarjala kot doslej. Izvajala pa bo tudi nadzor hitrosti z radarjem.

Foto: JURE GODLER