Šaleške občine o podražitvi cen toplotne energije

7:21

Danes dopoldne bodo ustanoviteljice Komunalnega podjetja Velenje, to so občine Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki, na seji sveta ustanoviteljev razpravljale o ponovnem dvigu nakupne cene toplotne energije.

Termoelektrarna Šoštanj je v zadnjem času dvakrat podražila energijo, in sicer novembra lani in januarja letos. Komunalno podjetje Velenje od 1. januarja dalje tako za megavatno uro toplotne energije plača dobrih 21 evrov, kar pomeni skoraj 23,6 odstotni dvig v primerjavi s ceno, ki je veljala pred novembrom lani.

Kot razlog za zadnji dvig cene toplotne energije so v Teš navedli strošek nakupa emisijskih kuponov za letošnje leto. V elektrarni pravijo, da nakup emisijskih kuponov neposredno vpliva na ceno toplotne energije pri končnih uporabnikih, s čimer pa se občine v Šaleški dolini ne strinjajo. Opozarjajo, da je breme razlike v ceni doslej nosilo Komunalno podjetje Velenje, posredno pa tudi občine ustanoviteljice. Obstoječi dvig cene za omenjeno podjetje pomeni mesečno približno 150.000 evrov izgube.

TS
Foto: GrupA

termoelektrarna_sostanj_gr_r