Šaleške občine se čutijo diskriminirane glede cest in energetike

14:46

Da so občani Velenja, Šoštanja in Šmartnega ob Paki v neenakopravnem položaju z drugimi državljani glede cestnih povezav in zaradi energetike, katere posledica je onesnaženo okolje, je na današnjem srečanju z zagovornikom enakosti povedal velenjski župan Bojan Kontič. Župani so zagovorniku predstavili, kako se občinske uprave trudijo k enaki obravnavi občanov, zagovornik pa jim je predstavil načine, kako lahko stanje še izboljšajo.

Če so v Velenju prepričani, da so primer dobre prakse glede vključevanja tujcev v družbo, sprejemanja različnosti in življenja v multikulturni skupnosti, opozarjajo, da na področju energetike in cestnih povezav niso v enakem položaju kot ostali državljani. Velenjski župan Bojan Kontič je to utemeljil z besedami, da Posavske občine zaradi Nuklearne elektrarne Krško v proračun letno prejmejo okoli deset milijonov odškodnin. Šaleške občine pa za vse posledice, ki jih v dolini čutijo zaradi Premogovnika Velenje in Termoelektrarne Šoštanj, trenutne ne prejemajo nobenega denarja.

Župan Šoštanja Darko Menih pravi, da se v zadnjem času v tej občini trudijo predvsem za enake možnosti invalidov in starejših. Zanje so na občini uredili novo dvigalo, dostope so uredili tudi v drugih javnih ustanovah. Za enakost se trudijo tudi pri vseh občinskih razpisih. Številne izzive imajo po njegovih besedah pri priseljevanju tujcev. “Od 8.700 prebivalcev imamo skoraj 10 odstotkov tujcev, v glavno albansko govorečih. Zanje je treba poskrbeti v šolah, treba jih je naučiti slovenski jezik. Z njihovim vključevanjem v družbo imamo velike težave.”

Župan Janko Kopušar meni, da lahko delo zagovornika enakosti pripomore tudi v manjših podeželskih občinah, kot je Šmartno ob Paki. “Zakonodaja nam nalaga, da pri svojem delu upoštevamo enakost in da nismo diskriminatorni. Prav gotovo tudi v našem okolju prihaja do težav, ki so morda manj zaznane. Menim, da bomo informacije, ki smo jih danes dobili, lahko koristno uporabili in se po potrebi obrnili na zagovornika.”

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je dejal, da bo ta ustanova dileme, na katere so opozorili župani, preučila. Katera pa so tudi nasploh tista področja, kjer se državljani najpogosteje čutimo diskriminirane? Glede na letno poročilo za leto 2017 je bilo največ prijav diskriminacije zaradi osebne okoliščine invalidnosti, spola in etnične pripadnosti. Po podatkih raziskave, ki so jo konec leta 2017 izvedli pri zagovorniku, se ljudje najpogosteje čutimo diskriminirane še na področju zaposlovanja, dostopnosti zdravstvenih storitev in pri pridobivanju socialnih pravic.

TS

rhdr
Od leve: Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič, zagovornik načela enakosti Miha Lobnik, župan Šoštanja Darko Menih in župan Šmartnega ob Paki Janko Kopušar.
Deli