Savinja še nekoliko čistejša

15:23

Težko pričakovana nova osrednja čistilna naprava, že poskusno obratuje. Luče so se namreč vrsto let soočale z neučinkovitim delovanjem dosedanje čistilne naprave. Ta je bila dotrajana. Za novo je občina naročila projektno dokumentacijo že leta 2011 ter jo leto pozneje tudi pridobila.

V preteklih letih se je med drugim zapletlo zaradi pridobivanja služnosti na zemljišču, saj je zahtevalo okoljsko ministrstvo zanj zelo visoko odškodnino. Gre za isto zemljišče, ki ga je občina pred tem prodala državi, zaradi njenih protipoplavnih ukrepov. Trenutno so dela skoraj v celoti zaključena, na vrsti je še ureditev okolice nove luške pridobitve. Gre za biološko čistilno napravo, ki služi občinskemu središču. Stala bo okoli tristo tisoč evrov, kar je toliko kot je bilo predvideno.

banner-uniforest-prodajalna-husquarna-kosilnice-marec-2020

BJ

Foto: arhiv NT&RC

luce iz zraka
Pogled na Luče
Deli