Savinjčani hočejo cesto do Koroške, a ne kjer koli

15:27

Poslanec Aleksander Reberšek in predstavniki združenih civilnih iniciativ občin Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki so danes organizirali terenski ogled tras tretje razvojne osi s priključkom v Šentrupertu in v Arji vasi. Čeprav je bil seznam vabljenih precej dolg, so se vabilu odzvali zgolj trije poslanci.

Glavni namen današnjega terenskega ogleda tras hitre ceste je bil, kot je poudaril pobudnik, poslanec Aleksander Reberšek, ta, da bi tisti, ki krojijo usodo ljudi, začutili dejansko stanje in bi se tako lahko lažje in pravilneje odločili. Med povabljenimi so bili poleg poslancev, članov odborov za infrastrukturo in kmetijstvo še obe pristojni ministrici Alenka Bratušek in Aleksandra Pivec ter okoljski minister Simon Zajc. Nihče od naštetih danes ni imel časa za ogled, nad čimer so bili v Spodnji Savinjski dolini močno razočarani. Čeprav se je saga z umeščanjem hitre ceste začela že leta 2007, se do danes ni veliko premaknilo.

banner-uniforest-prodajalna-husquarna-kosilnice-marec-2020

Aleksander Reberšek je ob tem povedal, da si večina krajanov te ceste ne želi, da pa obstaja tudi peščica tistih, ki gradnjo ceste ob pobočju Gore Oljke podpirajo, saj želijo svoje nepremičnine prodati. Kot enega glavnih problemov je izpostavil: »Da ima država te ljudi za norce. Bomo rušili, ne bomo rušili. Ne smete graditi, lahko gradite. Povejte nam že enkrat, ja ali ne. Zato si želim, da bi Ustavno sodišče čim prej sporočilo svojo odločitev.« Ob tem pa se še sprašuje: »Kdo ima v naši državi interes graditi? Zakaj nam vsiljujejo dražjo cesto, ki ima tri tunele in enajsti viaduktov? V naši državi nimamo denarja za obnovo lokalnih cest in nimamo denarja za vzdrževanje te infrastrukture. Na drugi strani trasa F6 ponuja zgolj en viadukt.«

Omenjena hitra cesta pa ne povzroča skrbi zgolj Savinjčanom, temveč tudi Korošcem. Čeprav bi država že lahko gradila del ceste med Velenjem in Slovenj Gradcem, se vseskozi opira na krak od Velenja do obstoječe avtoceste – posledično ji je uspelo spreti Korošce in Savinjčane. Reberšek ob tem sporoča: »Savinjčani hočemo cesto do Koroške. Ne oviramo gradnje. Hočemo to cesto. Želimo pa, ker se nas močno dotika, tako okoljsko, družbeno gospodarsko kot tudi cenovno vplivati na izbiro trase.“

Ob vsem dogajanju in dolgotrajnih postopkih je res težko napovedati, kdaj bo država začela to nujno potrebno cesto graditi. Spodnjesavinjčani so jasni: „Mi ceste tukaj ne želimo.“ Kot pravijo, bodo naredili vse, da bo država zgradila cenejšo in okoljsko ter družbeno manj škodljivo cestno povezava med Velenjem in Arjo vasjo.

Danes se je oglasila tudi Koroška Mladinska iniciativa za 3. razvojno, kjer so z ogorčenjem pospremili srečanje v Spodnji Savinjski dolini. Kot so zapisali v dopisu, je Vlada Republike Slovenije januarja 2017 sprejela uredbo o državnem prostorskem načrtu za traso F2-2 (DPN Šentrupert – Velenje). Ta je bila sprejeta šele štiri leta po tem, ko je bil leta 2013 sprejet DPN Velenje – Slovenj Gradec. »Dokler odločitev o trasi 3. razvojne osi v odseku med štajersko avtocesto in Velenjem ni bila znana, smo bili Korošci dolgo prikrajšani za pričetek gradnje hitre ceste na Koroško. Ko je januarja 2017 vlada končno potrdila traso do Velenja, je to pomenilo zeleno luč za začetek projektiranja in gradnjo koroške hitre ceste.«

Ko sta leto dni kasneje občini Braslovče in Polzela skupaj s združenimi civilnimi iniciativami vložili ustavno presojo za uredbo o DPN Šentrupert-Velenje, sta s tem sprožili rdečo luč za koroško hitro cesto, so prepričani. »Korošci še danes trepetamo, kakšna bo odločitev Ustavnega sodišča in kakšne posledice bo ta imela za začetek gradnje severnega dela 3. razvojne osi.«

Zato v Mladinski iniciativi za 3. razvojno os ogorčeno spremljajo današnje dogajanje v Braslovčah. Kot pravijo, se zavedajo, da vsako spreminjanje trase za Koroško pomeni večletni zamik pri začetku gradnje severnega dela 3. razvojne osi. »Ker so v Braslovče vabljeni tudi ministrice in ministri ter varuh človekovih pravic, naše ogorčenje pošiljamo tudi na te naslove. Javnost obveščamo, naj bo pozorna, katere politične stranke s figo v žepu dajejo podporo koroški hitri cesti, in kdo bo moral prevzeti odgovornost za koroško prometno odrezanost,« zaključujejo.

 

LKK, foto: Tone Tavčer