Še nekaj dni do konference o turizmu v SAŠA regiji

11:54

Kako turizem uresničiti kot eno od razvojnih prioritet Savinjsko-Šaleške regije in hkrati intenzivneje zagnati podjetništvo, se bodo spraševali udeleženci regijske konference, ki jo v Solčavi v sredo pripravljajo Center za razvoj terciarnega izobraževanja SAŠA, Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica in Savinjsko-Šaleška razvojna agencija.

Predsednik organizacijskega odbora konference in predsednik Centra za razvoj terciarnega izobraževanja SAŠA Velenje Franc Žerdin kot bistvene težave turizma v regiji izpostavlja:

Omenil je še, da zaradi pomanjkanja kadra ter neurejenega financiranja ni zaživela Regionalna destinacijska organizacija. Regija tako nima izdelane vizije razvoja oziroma opredeljenih ciljev, ki jih želi doseči na področju turizma. Da bi težave rešili, bodo udeleženci sredine konference v Solčavi prisluhnili Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma, seznanili se bodo s trenutnimi razvojnimi projekti na turističnem področju v SAŠA regiji ter z analizo turističnih produktov v regiji. Govorili bodo še o vlogi lokalnih skupnosti pri razvoju turističnega gospodarstva in spoznali nekatere primere dobrih praks.

TS

velenje_plaza_vodno_mesto_gr_3814
Organizatorji so na konferenco povabili strokovnjake s področja turističnega gospodarstva iz lokalnega okolja in države.