Sindikat proti zniževanju plač v premogovniku

14:17

Sindikat Delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) v Premogovniku Velenje opozarja, da želi poslovodstvo enostransko znižati plače zaposlenim.

Vodstvo premogovnika Velenje je lani novembra posvarilo pred insolventnostjo in sporočilo, da bo sprejelo varčevalne ukrepe. Da bi izboljšalo poslovanje, je med drugim predlagalo zmanjševanje stroška dela za vsaj deset odstotkov. Kot skrajni ukrep je napovedalo zniževanje plač. Sindikat SDRES opozarja, da je poslovodstvo o ukrepih zaposlene seznanilo preko medijev, in to po tem, ko je sprejelo poslovni načrt, ki ga je potrdil nadzorni svet premogovnika. Omenjenemu sindikatu se zdi sprejetje poslovnega načrta, ki predvideva zmanjševanje stroška dela in ni usklajen s socialnimi partnerji, nedopustno. SDRES na zniževanje plač na pristaja, pravi predsednik sindikata Asmir Bečarević. Med drugim so v sindikatu sprejeli sklep, da se plače s spremembo plačnega sistema ne bi znižale zaposlenim od prvega do petega tarifnega razreda, torej predvsem proizvodnjim delavcem. Odgovor iz Premogovnika Velenje še pričakujemo.

TS
Foto: Arhiv NT

photo-5d3d39916143e29d9594e115a5b4da