Sodišče začelo postopek prisilne poravnave v Valjih

11:14

Celjsko sodišče je začelo postopek prisilne poravnave v štorskih Valjih. Poravnavo je kot upnik predlagala družba Elements skladi, ker Valji ne poravnavajo obveznosti, ki jih imajo do nje.

sodisceElements skladi, ki izhajajo iz nekdanje družbe za upravljanje NFD in se ukvarjajo z odkupom terjatev, so od decembra lani 53-odstotni lastniki Valjev. Do večinskega lastništva so prišli tako, da so od NLB, Hete, SID banke, Abanke in Republike Slovenije odkupili za približno 14 milijonov evrov terjatev do štorske družbe. Del terjatev v višini 4,1 milijona evrov so nato spremenili v kapital, 7,2 milijona evrov pa morajo Valji v skladu s pogodbo o finančnem prestrukturiranju skladom vrniti v mesečnih obrokih do konca leta 2024. Valji bi morali dolg začeti vračati z letošnjim januarjem, vendar tega, kot je razvidno iz dopisa Elements skladov sodišču, niso storili. Do konca julija se je tako nabralo za nekaj več kot 836 tisoč evrov neplačanih terjatev. Elements skladi so že napovedali, da bodo v postopku prisilne poravnave predlagali prestrukturiranje navadnih in tudi zavarovanih terjatev. Na predlog skladov je sodišče za prisilnega upravitelja imenovalo Miho Mušiča, ki med drugim vodi stečajni postopek Finetola.

Spomnimo, da so se zaradi lastniškega vstopa Elements skladov deleži dotedanjih lastnikov Valjev, to je družb Valji Group, Železar Štore, Štore Steel in Storkom, več kot prepolovili. Spremenila se je tudi sestava nadzornega sveta, podjetje pa je poleg dolgoletnega direktorja Ivana Štrlekarja dobilo še enega direktorja in tudi prokurista. To je od januarja letos Bojan Bevc.

JANJA INTIHAR

Deli