Sofinanciranje fasad tudi v manjši občini

15:43

Občina je letos prvič objavila javni razpis za sofinanciranje obnove fasad stavb in to na njenem celotnem območju. V manjših občinah je takšno sofinanciranje zelo redko. V gornjegrajski se lahko prijavijo fizične osebe, ki nameravajo obnavljati fasade tako stanovanjskih kot tudi drugih stavb.

Sofinanciranje je namenjeno tudi obnovi fasad tistih stavb, ki niso zaščitene kot kulturna dediščina. Za stavbe, ki so spomeniško zaščitene, morajo pridobiti lastniki soglasje zavoda za varstvo kulturne dediščine. Namen sofinanciranja je spodbujanje urejenosti in čim lepšega zunanjega videza stavb po občini ter vzdrževanje in ohranjanje kulturne dediščine. V naselju Gornji Grad, ki je bilo nekoč upravno središče Zgornje Savinjske doline, je kar nekaj starih stavb iz tistega časa.

V občinskem proračunu je za sofinanciranje na voljo pet tisoč evrov, vendar lahko dobi posamezni lastnik stavbe največ petsto evrov. Kljub temu, da je bil razpis objavljen v začetku poletja, med občani za obnovo ni posebnega zanimanja. Občinska uprava nekaj prijav še pričakuje, saj je zadnji rok za vložitev vlog za sofinanciranje 29. november.

BJ

gornji grad pogled

Deli