Solčavi negativno mnenje

10:23

Računsko sodišče je Občini Solčava danes izreklo negativno mnenje. Občina se namreč v preteklosti ni zadolževala v skladu z zakonodajo. Sodišče je pregledalo poslovanje občine v obdobju od leta 2009 do leta 2014, ko je presegla zakonsko dovoljeno mejo zadolžitve ter ni pridobila soglasja ministrstva za finance.

Tako je med drugim pred petimi leti sklenila posojilno pogodbo v znesku 300 tisoč evrov, brez soglasja tega ministrstva. Gre predvsem za zadolževanje zaradi gradenj šole ter večnamenskega Centra Rinka.

BRANE JERANKO

Deli