Šolsko leto ne bo daljše

15:15

Če so ob uvedbi pouka na daljavo nekateri ugibali, ali bo treba šolsko leto podaljšati v počitniški čas, je ministrica za izobraževanje Simona Kustec včeraj povedala, da tega ne bo treba.

»Če bo izobraževanje na daljavo potekalo tako, kot smo ga zastavili, potem se bo šolsko leto končalo v rokih, kot so sprejeti v šolskem koledarju.« Zato je zakonsko opredeljeno, da je v trenutnih razmerah učenje na daljavo enakovredno pouku v razredu.
Zato bo treba prilagoditi tudi načine preverjanja znanja, pridobivanja in zaključevanja ocen, odločanja o napredovanju, določanja rokov za izdajo ter razdelitev spričeval in drugih listin, načinov in rokov za opravljanje nacionalnega preverjanja znanja.
Predvideno je, da bo tudi matura, ki bi se morala začeti 5. maja, izpeljana v načrtovanem okvirju.
Če zaradi epidemije dijaki, vajenci in študenti v zaključnih letnikih niso mogli opraviti praktičnega usposabljanja z delom in praktičnega izobraževanja pri delodajalcih, se jim vse to prizna kot opravljeno, če imajo zaključene pozitivne ocene pri vseh strokovnih modulih v zaključnem letniku. Enako velja za tiste, ki niso mogli opraviti obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti.
Študenti, ki ne bodo mogli redno in v roku opraviti svojih študijskih obveznosti, bodo pridobili pravico do podaljšanja statusa študenta v naslednjem študijskem letu. Vsi redni študenti bodo do 30. aprila prejeli krizni dodatek v višini 150 evrov.

TC, foto: Andraž Purg – GrupA_L3U0155

Deli