Spet o cenah vrtca

10:33

Kljub poletnim počitnicam se bodo na redni seji sestali preboldski občinski svetniki. Seznanili se bodo z ugotovitvami notranjega nadzora, ki ni zaznal kršitev. Nekaj napotkov so nadzorniki podali zgolj na področju režijskega obrata, kjer občini svetujejo, da s sklepom evidentira dejavnosti lani ustanovljenega obrata. Župan bo svetnike seznanil tudi s tekočim poslovanjem in realizacijo proračuna ob polletju. Prihodke so v prvih šestih mesecih realizirali v 47 odstotkih, pri odhodkih pa so realizirali 35 odstotkov letnega načrta. Pred svetnike bo občinska uprava postavila še sprejem sklepa glede odmere komunalnega prispevka, na podlagi katerega naj bi se v občinsko blagajno steklo nekaj več komunalnih evrov. Potrjevali bodo še nove cene programov predšolske vzgoje. Te so sicer imeli na dnevnem redu že na prejšnji seji, a ker predlog ni bil dovolj dobro pripravljen so zahtevali dopolnila. Cena predšolskega varstva se zvišuje, za prvo starostno obdobje za skoraj 12 in za drugo starostno obdobje za dobrih 6 odstotkov. Povišanje bo vplivalo tudi na občinski proračun. Občina bo za subvencijo plačila primaknila 600 tisoč evrov več.

LK