Sprejet prvi popravek proračuna

14:03

Občina Gornji Grad je sprejela prvi rebalans letošnjega občinskega proračuna. Po njem znašajo skupni prihodki 3,1 milijona evrov, kar je sto tisoč evrov več, kot je bilo načrtovanu v proračunu. Prav toliko višji so tudi načrtovani skupni odhodki, ki znašajo po novem 3,3 milijona evrov.

Direktorica občinske uprave Jožica Rihter:

Pri večjih naložbah po sprejetem rebalansu ni bistvenih sprememb. Občina letos med drugim nadaljuje urejanje šolske stavbe v Gornjem Gradu. V proračun je vključeno tudi plačilo hidrološko-hidravličnih študij za gornjegrajsko obvoznico ter območje čistilne naprave.

BJ

gornji grad kazipot

Deli