Stara šola za nove ideje

Projekt, vreden 200 tisoč evrov, končan leta 2020

15:03

Uresničitev projekta Stara šola za nove ideje v Krajevni skupnosti Jagnjenica v Občini Radeče, bo vdihnila novo življenje stavbi, v kateri je bila nekoč podružnična osnovna šola, hkrati pa bo pomagal tudi pri oživitvi podeželske skupnosti.

Predstavitev projekta Stara šola za nove ideje na Občini Radeče.
Predstavitev projekta Stara šola za nove ideje na Občini Radeče.

V obnovljeni stavbi bodo izvajali delavnice s področja turizma in kulinarike, v njem bosta delovala študijska krožka, urejen bo intepretacijski prostor, v katerem bodo prikazovali zgodovino kraja in okolice, prostori bodo namenjeni tudi medgeneracijskemu druženju. Tomaž Režun, župan Občine Radeče.

Partnerski konzorcij sestavljajo vodilni partner Občina Radeče ter Krajevna skupnost Jagnjenica in telesnokulturno društvo, Društvo kmečkih žena Arnika in Kulturno turistični rekreacijski center Radeče (KTRC).

Projekt, ocenjen na več kot 200 tisoč evrov, ki so ga danes predstavili v Radečah, bo sofinanciral Evropski kmetijski sklad, bo zanj namenil glavnino sredstev, več kot 146 tisoč evrov. Preostali delež bosta prispevala Občina Radeče in KTRC.

Mag. Matjaž Šušteršič, višji svetovalec za projektno delo in investicije na občini Radeče.

Projekt, ki bo pomagal tudi pri vključevanju ranljivih skupin v skupnost, bo predvidoma zaključen v prvi polovici leta 2019.

ROBERT GORJANC

Foto: RG

Deli