Steletovo priznanje za celjski konservatorki

15:19

Konservatorki Danijela Brišnik in Marjana Krumpestar iz celjske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine sta za uspešno postavitev prezentacijskega paviljona na Glavnem trgu v Celju prejeli Steletovo priznanje, ki ga Slovensko konservatorsko društvo podeljuje svojim strokovnjakom za življenjsko delo in izjemne dosežke na področju konservatorstva in restavratorstva.

DL3U1434
Paviljon na Glavnem trgu (Foto: GrupA)

V okviru prenove javnih površin starega mestnega jedra Celja so bile med arheološkimi izkopavanji v letih 2013/2014 odkrite ostaline izjemne vrednosti. Zaradi izjemnega pomena odkritij za slovenski prostor so se konservatorji skupaj z investitorjem, Mestno občino Celje, odločili za prezentacijo arheoloških ostalin na mestu odkritja – in sicer kot zaščito najdb z objektom, postavljenim nad samimi najdbami. Konservatorji so določili, da mora biti prezentacijski objekt funkcionalno podrejen najdbam z minimalnimi stroški vzdrževanja. Kulturnovarstveno izhodišče je narekovalo oblikovanje odprte, paviljonske arhitekture, ki bo poudarila novo vsebino v prostoru in upoštevala ter spoštovala prepoznane značilnosti historičnega trga. Projekt, v katerem so aktivno sodelovali različni strokovnjaki, sta ob podpori Ministrstva za kulturo uspešno vodili Danijela Brišnik in Marjana Krumpestar.

Kot so zapisali v obrazložitvi priznanja sta Brišnikova in Krumpestarjeva zgledno in konstruktivno usklajevali zahteve in omejitve varstvenih režimov naselbinskega ter arheološkega kulturnega spomenika Celje. Steletovo priznanje podeljujejo za edinstveno prezentacijo arheoloških najdb, ki je z izjemnim občutkom vpeta v substanco naselbinskega spomenika, ob hkratnih izvirnih strokovnih in tehnoloških prizadevanjih, ki so pomemben dosežek pri ohranjanju kulturne dediščine na Slovenskem.

Slovensko konservatorsko društvo Steletovo nagrado in priznanja podeljuje več kot 20 let za izjemne dosežke na področju konservatorstva in restavratorstva.

BGO

Deli