Število vlog za Baško v skladu s pričakovanji

17:05

Pred dnevi se je zaključil javni razpis za izbiro udeležencev za letovanje v zdravstveni in socialni koloniji v Celjskem domu v Baški med letošnjimi šolskimi počitnicami. Prva kolonija se bo začela 30. junija, zadnja 19. avgusta.

Celjski dom v Baški
Celjski dom v Baški

Za socialno kolonijo, ki jo za otroke iz celjski šol stoodstotno financira Mestna občina Celje, je prispelo 243 vlog, iz drugih občin 40 vlog. Za zdravstveno kolonijo, ki jo sofinancirata zdravstvena zavarovalnica in celjska občina, je vloge oddalo 25 prosilcev, iz občin Vojnik, Dobrna, Štore, Laško in Radeče, ki prav tako sofinancirajo letovanje njihovih otrok, je prišlo 40 vlog. Koordinator in vodja programov v družbi Celeia, ki upravlja s Celjskim domom v Baški, Tone Ojsteršek:

Med prijavljenimi udeleženci glede na spol prevladujejo dekleta, glede na starost pa fantje, od 9 do 10 let, vsaj 50 odstotkov otrok pa je takšnih, ki so v Celjskem domu že letovali. Razpisna komisija zdaj pregleduje prispele vloge.

Kot je še povedal naš sogovornik, se v družbi Celeia nagibajo k temu, da bi še nekoliko podaljšali razpis za oddajo vlog.

Mestna občina Celje, ki je lastnica doma v Baški, za sofinanciranje kolonij sicer letno namenja 140 tisoč tisoč evrov.

ROBERT GORJANC

Foto: RG

Deli