Cene storitev javnega komunalnega podjetja z novim letom spet navzgor

14:14

Javno komunalno podjetje Žalec je v lanskem letu poslovalo z dobičkom, a je ta dobiček družba ustvarila s pridobitno dejavnostjo, medtem ko je del obvezne občinske javne gospodarske službe posloval z izgubo. Tudi to je razlog, da lahko uporabniki z novim letom pričakujejo vnovično povišanje cen.

pipa-staraVir foto: pixabay

Javno komunalno podjetje Žalec je lani ustvarilo dobrih šest milijonov evrov prihodkov, kar je za 16 odstotkov več kot v letu 2014. Na višje prihodke so vplivale spremenjene cene, potrjene subvencije k cenam omrežnine in preseganje načrtovanih prodanih količin pri odvajanju ter čiščenju odpadnih voda. So se pa povečali tudi odhodki. Največji delež v strukturi poslovnih odhodkov predstavljajo stroški storitev, ki so se glede na leto 2014 povečali za 31 odstotkov. Tako je lani podjetje iz naslova rednega poslovanja ustvarilo izgubo v višini 57 tisoč evrov. Je pa podjetje z drugimi pridobitnimi dejavnosti ustvarilo dobiček in tako je skupni finančni izkaz poslovanja pozitiven. Kljub temu se nam s prihodnjim letom obetajo podražitve, ki pa bodo, kot pravi direktor žalske komunale, minimalne. 134 tisoč evrov dobička bo podjetje, kot je napovedal Zakonjšek, namenili za nakup stroja za čiščenje kanalov.

LK

Matjaž Zakonjšek, direktor JKP Žalec o predvidenih podražitvah