Težave z odpadki se ponavljajo

10:15
Občinski svet Dobrne se je na včerajšnji seji seznanil z delovanjem medobčinskega inšpektorata in redarstva, s poudarkom na lanskem delu. Ta deluje na območju osmih občin, sedež pa ima v Vojniku.
Inšpekcijski nadzor opravlja zlasti na področjih občinskih cest, odlaganja komunalnih odpadkov ter voda. Po drugi strani opravlja redarstvo različne naloge na področju prometa. Na območju turistične občine Dobrna je redarstvo lani ugotovilo bistveno več prometnih prekrškov, med kršitelji pa so domačini v manjšini.

Na inšpekcijskem področju izstopa na Dobrni problematika odlaganja odpadkov, pravi vodja inšpektorata in redarstva Nataša Kos:

 Tudi na ekoloških otokih po občini Dobrna ni vse tako, kot bi moralo biti:
 Številne občane moti odlaganje nekaterih odpadkov ob zabojnikih ekoloških otokov. Ti odpadki v zabojnike ne sodijo:
Največje težave se pojavljajo na ekološkem otoku v samem centru Dobrne.
BJ
dobrna pogled na cerkev
Deli