Trije načini župnijskega branja

14:08

V Župniji Mozirje obstajajo kar trije načini branja. Poleg župnijskega Bralnega kluba, ki deluje že šest let, obstajata še dva nova načina vzpodbujanja branja. To sta vseslovensko Slomškovo bralno priznanje za odrasle ter pobuda Podarim mohorjevko.

Na letošnjem seznamu Bralnega kluba so na primer dela Alojza Rebule, Karla Gržana, Danteja, Pavla Zidarja ter kanadske nobelovke Alice Munro. Med bralno sezono je pripravljenih deset bralnih srečanj skupine, enajsto je namenjeno obisku gledališča ali opere.

Nova pobuda Podarim mohorjevko je nastala v okviru župnijske Karitas za Mozirje in Šmihel nad Mozirjem. O tem vodja Bralnega kluba, profesorica Andreja Gumzej, ki deluje tudi v Karitas:

Karitas mora nuditi ljudem ne le materialno, ampak tudi duhovno oporo. Zato je Karitas kupila 20 izvodov knjige Berte Golob.

Pri tem ne gre le za nagovarjanje k branju.

Andreja Gumzej poudarja tudi pomen gojenja govorniških veščin v takšnih bralnih krogih.

BJ

mozirje trg pogled na cerkev

Deli