Umetnost v vesolju, finance na tleh

Ksevt v primežu finančne inšpekcije –Bo občina Vitanje vrnila 50 tisoč nenamensko porabljenih evrov?

11:38

V  teh dneh je v javnost prišlo poročilo vladne službe za nadzor proračuna, ki meče novo luč na spor med Ksevtom, natančneje njegovim zdaj že odstopljenim v. d. direktorja Mihom Turšičem in Ministrstvom za kulturo. Slednje je Turšiču očitalo nenamensko porabo denarja in resne pomanjkljivosti finančnega poročila. Miha Turšič je v znak nestrinjaja z državnim odnosom do Ksevta v Ljubljani oktobra lani 17 dni gladovno stavkal. Zadnje poročilo finančne inšpekcije pa vodstvo Ksevta precej obremnjuje. Med drugim Turšiču očitajo, da je preko fiktivnih pogodb denar zavoda nakazoval celo svoji bivši ženi za poplačilo osebnih dolgov. Gotovine od pobranih vstopnin niso polagali na transakcijski račun zavoda, ampak so jo porabljali za materialne stroške in avanse potnih stroškov. Preko Turšičevega zasebnega zavoda Planit naj bi Ksevtu zaračunavali dela, ki so bila sicer v rednih delovnih obveznostih in nalogah zaposlenih. Vračilo nepravilno porabljenega denarja v višini 50 tisoč evrov Ministrstvo za kulturo zdaj zahteva od ustanovitelja zavoda – občine Vitanje.
Druži jih prezir do umetnosti in umetnikov
Miha Turšič se je na poročilo finačnega nadzora odzval z odprtim pismom. Navajamo ga v celoti:

Ministrstvo na pomoč poklicalo dolgoletnega prijatelja

Kako sta Matjaž Šekoranja in Boštjan Bezek preživljala skupno otroštvo ne vem, očitno pa je, da še desetletja kasneje gojita prijateljstvo in skupne strasti. Oba namreč odkrito prezirata umetnost in umetnike. Prvi kot nižji sekretar na Ministrstvu za kulturo, ki se mora dnevno ukvarjati z ‘razvajenimi otroci’, drugi pa kot oče, ki se ne more sprijazniti, da je njegov sin umetnik.

Uničevanje Ksevta s strani trenutne ekipe na Ministrstvu za kulturo sedaj poteka že več kot eno leto. Po seriji neuspešnih poskusov medijske in pravne likvidacije ustanoviteljev KSEVT, sta direktorica direktorata za ustvarjalnost Biserka Močnik in nižji sekretar Matjaž Šekoranja na pomoč poklicala zgoraj omenjenega dobrega prijatelja iz Urada za nadzor proračuna, inšpektorja Boštjana Bezeka.

Njegova naloga je bila opraviti inšpekcijski nadzor nad izvajanjem Zakona o javnih financah in predpisov, ki urejajo poslovanje s sredstvi javnega proračuna pri občini Vitanje. Predmet pregleda je bila zakonitost in namenskost porabe proračunskih sredstev. Končno nekdo, ki naj bi po mesecih različnih interpretacij brez pravne podlage umestil problem v pravno shemo.

Toda zaman. Po večmesečnem sklicevanju Ministrstva za kulturo na nezakonito rabo proračunskih sredstev, tega inšekcijski pregled ni potrdil. Inšpekcijski izdelek namreč ne vsebuje jasne dikcije, kateri veljavni predpis RS je bil z našim ravnanjem kršen. Sklicuje se zgolj na neskladje med letnim planom in zaključnim poročilom.

Tu pa se zaplete, saj v sklopu predstavitve dejstev vezanih na predmet pregleda inšpektor Bezek navede zgolj dejstva, ki ustrezajo zaključku Ministrstva za kulturo, izpusti pa niz dejstev, ki trditve ministrstva ovrže. Naše postopkovno dopolnilo zapisnika inšpekcijskega pregleda namreč subjektivno in diskriminatorno zavrne, ker mu dejstva ne ustrezajo.

Katera dejstva ne ustrezajo inšpektorju Bezeku? Ne usreza mu dejstvo, da je bil s pogodbo določen program v celoti izveden. Ne ustreza mu dejstvo, da so bili ministrstvu predloženi tudi upravičeni programski stroški, ki so nastali na s pogodbo določenemen programu, toda so zaradi tranzicije iz zasebnega v javni zavod, nastali na prvemu ne slednjemu. Ne ustreza mu dejstvo, da so se mu zaposleni na ministrstvu lagali glede pravočasno zaključnega poročanja in to na nenamenskih obrazcih.

To nerazumno subjektivnost v luči prijateljevanja ne moremo razumeti drugače kot pristransko prirejanje ugotovitev. Seveda pa to ekipi na ministrstvu ni zadoščalo, zato je inšpektor Bezek v zapisnik izven predmeta preiskave vključil še cel kup slabo preverjenih ugotovitev, katerih namen je zgolj moja osebna diskreditacija skozi objavo zapisnika v medijih.

Izjavljam! Poleg osebnega dohodka v višini 800 EUR mesečno, nadomestila za prehrano, prevoz na delo in potnih stroškov iz javnega zavoda KSEVT nisem prejel nobenih sredstev. Tudi noben “moj” zavod ni od javnega zavoda KSEVT prejel nobenih sredstev. Plačilo Poloni Lovšin je bila poravnava dolga, ki je izhajala iz predhodnika javnega zavoda KSEVT, ne moj osebni dolg.

Poraba proračunskih sredstev je transparentna!

Pomembno je omeniti tudi, da se je inšpektor Bezek načrtno izogibal srečanja z mano in s tem podrobnega preverjanja dejstev pri meni kot očitnem preiskovancu.

Ugotavljanje upravičene rabe proračunskih sredstev tako še ni zaključeno in se bo očitno še nekaj časa nadaljevalo na pristojnih inštitucijah.

Sramota, ki nastaja na Ministrstvu za kulturo pod vodstvom ministrice Julijane Bizjak Mlakar je sedaj že folklora, sedaj pa se širi še v polje inšpekcijske subjektivnosti.

Kaj ostane nam umetnikom? Objektivnost? Tudi lahko! Zato vas 19. februarja vabimo na novo razstavo v KSEVT z naslovom Objektivi, kjer v sodelovanju s Centrom za usposabljanje kozmonavtov J. Gagarina iz Zvezdnega mesta predstavljamo pol stoletno zgodovino vesoljske filmske in fotografske opreme iz vesolja.

Miha Turšič

Miha Turšič (foto BJ)
Miha Turšič kot gost na Radiu Celje. (Foto: BJ)

Na občini z odzivi previdni
Da so zahtevek Ministrstva za kulturo za vračilo 47 tisoč evrov že prejeli, je potrdil tudi vitanjski župan Mirko Polutnik. Zadnje poročilo sporni znesek dviguje na 50 tisočakov. »Ali je v resnici šlo za nenamensko porabo sredstev, ne morem soditi. Za to imamo druge inštitucije. Vsekakor pa ugotovitve še niso dokončne. A če bo občina sredstva morala vrniti, se bom najavil na pristojno ministrstvo in prosil za odlog oziroma znižanje plačila, saj občina tega denarja v proračunu nima.« Na vprašanje, zakaj bi občina sploh plačala napake posameznikov, Polutnik odgovarja, da je tudi o tem preuranjeno soditi. Ko bodo jasni vsi dejavniki, pa bo o tem razpravljal svet zavoda in občinski svet. »Še vedno je aktualna pobuda, da bi v soustanoviteljsko vlogo vstopila država, dogovarjamo se s predstavniki pristojnih ministrstev.

Župan Mirko Polutnik o pomenu Ksevta.

Zanesenjaki delajo za drobiž
Dragan Živadinov, gledališki režiser in prvi ambasador umetnosti v vesolju, pravi, da je Ksevt žrtev črnega marketinga. »Z vso odgovornostjo trdim, da je Miha Turšič genijalen in prvovrsten umetniški direktor.« A kot nadaljuje, je pikolovsko sledenjem pravnim poslom nekaj povsem drugega, nekaj česar ne moremo ne zahtevati ne pričakovati od umetnika. Za poslovnega direktorja bi Živadinov postavil kar direktorja občinske uprave Srečka Fijavža. »Izjemno je inteligenten in vsestranko sposoben, je domačin in se zaveda pomena zavoda, saj brez njegovih prizadevanj ksevta sploh ne bi bilo.« In zakaj niso nekoga, ki je sistematičen, dosleden in za to področje strokovno podkovan, našli že v okviru obveznih štirih zaposlitev? »Ker je tak kader za 700 evrov plače praktično nemogoče najti! je bil odločen Živadinov.

Jutri, v petek 19. februarja, ob 18. uri v Ksevtu odpirajo novo razstavo z naslovom Objektivi, ki je nastala v sodelovanju s Centrom za usposabljanje kozmonavtov J. Gagarina iz Zvezdnega mesta v Rusiji. Gre za predstavitev originalnih fotografij in vesoljske filmske ter fotografske opreme, vredne miljion 200 tisoč evrov.

Saška T. Ocvirk