Urejanje krajevne knjižnice še ni zaključeno

17:09

Občino Vojnik čaka v tamkajšnji javni knjižnici še kar nekaj dela. Lani spomladi je dokončala urejanje prostorov v sosednji stavbi, ki jo je odkupila. Zaenkrat je tam uredila pritlične prostore, ki jih je povezala z obstoječimi prostori knjižnice. Knjižnica je tako pridobila okoli 60 kvadratnih metrov dodatnega prostora ter se v glavnem rešila prostorske stiske.

O novih načrtih župan Branko Petre:

V prvem nadstropju knjižnice so na voljo prostori, ki so zaenkrat še prazni:

Občina je vložila v širitev knjižnice blizu sto tisoč evrov. V znesek je vračunan nakup sosednje stavbe. V občinskem proračunu pa je tudi denar za redno delovanje knjižnice:

Krajevna knjižnica Vojnik deluje kot del Osrednje knjižnice Celje.

BJ

Foto: knjižnica Vojnik

vojnik knjiznica dokupljeni del 1
Dokupljena stavba za rešitev prostorske stiske vojniške krajevne knjižnice (s pročeljem bele barve)

Deli